Nome kirkelige fellesråd 2024 - 2027

Nome kirkelige fellesråd 2024 - 2027

Her finner du en oversikt over medlemmer i fellesrådet, men også årsmelding og protokoller fra møter.

Nome kirkelige fellesråd 2024 - 2027

Faste medlemmer
Leder: Stian Refsdal
Nestleder: Nils Steinar Stavsholt

Helge Skippervold
Stian Holte

Anne Berit Sunde (fra bispedømmet)
Magnus Hartveit (fra kommunen)

Varamedlemmer
Liv Mari Bøstein
MR i Holla og Helgen sokn må velge ny vara. 
Carina Syvertsen Pedersen
Katrine R. Burmester

Bispedømmets vararepresentant
Ragnhild Halden

Kommunens vararepresentant
Kristian Ihle Hanto

Fellesrådets Arbeidsutvalg (AMU)
Faste medlemmer
Valg utsettes til møtet i mars.


Fellesrådets Administrasjonsutvalg (ADMU)
Faste medlemmer
Stian Refsdal
Nils Steinar Stavsholt
Anne Berit Sunde

Ansattes representant
Hellek Sannes
Vara: Jonny Bakkan

Verneombud i kirkelig fellesråd:
Jonny Bakkan og Mona Halsvik

Årsmelding:

Årsmelding 2022 - Nome kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2022 - Nome kirkelige fellesråd

 

Protokoller fra møter i fellerådet:

Protokoll fra Nome kirkelige fellesråds møter i 2024:

Onsdag 13.mars 2024


Protokoll fra Nome kirkelige fellesråds møter i 2023:

Onsdag 15. mars 2023
Fredag 9. juni 2023
Onsdag 13. september 2023
Onsdag 25. oktober 2023
Onsdag 13.desember 2023

 

Protokoll fra Nome kirkelige fellesråds møter i 2022:

Onsdag 5. januar 2022
Onsdag 9. mars 2022
Onsdag 27.april 2022
Tirsdag 5. juli 2022

 

Protokoll fra Nome kirkelige fellesråds møter i 2021:

Onsdag 10. mars 2021
Onsdag 21. april 2021
Onsdag 26. mai 2021
Onsdag 22. september 2021
Onsdag 27. oktober 2021
 

Protokoll fra Nome kirkelige fellesråds møter i 2020:

Onsdag 11. mars 2020
Onsdag 10. juni 2020
Onsdag 16. september 2020
Fredag 2. oktober 2020
Fredag 30. oktober 2020
Onsdag 16. desember 2020

 

Protokoll fra Nome kirkelige fellesråds møter i 2019:

Onsdag 13. mars 2019
Onsdag 12. juni 2019
Onsdag 11. september 2019 (befaringsmøte)
Onsdag 11. desember 2019


Protokoll fra Nome kirkelig fellesråds møter i 2018:

Onsdag 14. mars 2018
Onsdag 25. april 2018
Onsdag 13. juni 2018
Onsdag 12. september 2018
Onsdag 31. oktober 2018
Onsdag 19. desember 2018


Protokoll fra Nome kirkelig fellesråds møter i 2017:

Onsdag 15. mars 2017
Onsdag 14. juni 2017


Protokoll fra Nome kirkelig fellesråds møter i 2016:

Onsdag 6. januar 2016
Onsdag 30. mars 2016
Onsdag 27. april 2016
Onsdag 8. juni 2016
Onsdag 31. august 2016
Onsdag 26. oktober 2016
Onsdag 14. desember 2016

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 17. april,
11:00 Formiddagstreff
på Fredheim. Alle er hjertelig velkommen til et uformelt treff. Du tar med niste og betaler 20 kr for kaffe/te. Vi sees.
Torsdag 18. april,
17:00 Møte i Holla og Helgen menighetsråd
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag på Fredheim!
Søndag 21. april,
11:00 Gudstjeneste
i Holla kirke
Onsdag 24. april,
14:30 Konfirmantsamling
på Fredheim. Tema: Leve sammen. Rød gruppe: kl 14.30-15.45 Blå gruppe: kl 16.00-17.15
19:00 Fellesskapssamling
på Fredheim. Vi spiser kveldsmat sammen. Innleder Liv Merete Høie Rønning. Alle velkommen!
Søndag 28. april,
11:00 Gudstjeneste
i Helgen kirke.
Torsdag 2. mai,
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag på Fredheim!
Lørdag 4. mai,
11:00 Lørdagsklubben
Vårtur til Blåbæråsen "Den store furua". Møt opp ved Helgen kirke kl 11.00. Ta med mat og drikke.
Onsdag 8. mai,
11:00 Formiddagstreff
på Fredheim. Alle er hjertelig velkommen til et uformelt treff. Denne dagen er det gratis snitter, men du betaler 20 kr for kaffe/te. Vi sees.
Powered by Cornerstone