Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Lørdag 1. November,
16:00 Minnegudstjeneste
Holla kirke kl. 16.00 Axel Bugge Joh 6, 37-40
Søndag 2. November,
11:00 Gudstjeneste
Allehelgensdag Helgen kirke kl. 11.00 Axel Bugge Matt 5, 1- 12
Onsdag 5. November,
11:00 Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til en hyggelig prat over kaffe/tekoppen, som du får kjøpt for kr 10. (Du drikker så mye du vil for tiern) Niste tar du med selv. Treffet varer et par timer.
Søndag 9. November,
11:00 Gudstjeneste
Holla kirke kl. 11.00 Axel Bugge Matt 12, 33-37
17:00 Ettermiddagssamling på Fredheim
Anders Rønjom viser bilder og forteller om HELSETJENESTE OG MISJON I NEPAL
Søndag 16. November,
18:00 Gudstjeneste
Holla kirke kl. 18.00 Rune Lia Mark 10, 28-31
Onsdag 19. November,
11:00 Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til en hyggelig prat over kaffe/tekoppen, som du får kjøpt for kr 10. (Du drikker så mye du vil for tiern) Niste tar du med selv. Treffet varer et par timer.
Søndag 23. November,
11:00 Gudstjeneste
Holla kirke kl. 11.00 Axel Bugge
Torsdag 27. November,
19:30 Fellesskapssamling på Fredheim
SUNN OG USUNN TRO ved psykiater Arne Austad fra Modum Bad
Søndag 30. November,
11:00 Familiegudstjeneste
1.s.i.advent Helgen kirke kl. 11.00 Axel Bugge Juleverksted og kirkekaffe Luk 4, 16-22a