Midler til navnet minnelund

Midler til navnet minnelund

Vi har fått tidenes sommergave fra Sparebankstiftelsen i Nome! Og nå kan vi endelig gå i gang med å etablere en navnet minnelund ved Holla kirke. Dette gleder vi oss til å kunne tilby innbyggerne våre her i Nome.

Gravplassmyndighet 

Nome kirkelige fellesråd er gravplassmyndigheten i Nome kommune. Gravplassmyndigheten tilviser grav, har ansvar for gravplassene i kommunen og betjener alle innbyggere uavhengig av tros – eller livssyn. I de fleste kommuner er gravplassmyndigheten tillagt kirkelig fellesråd, slik som her i kommunen.

En ny tid

Kirkevergen har gjennom de siste årene, fått flere henvendelser med spørsmål om etablering av navnet minnelund i Nome kommune. I tidligere år, var det vanlig å ha et eget gravminne med tilhørende plantefelt. Denne trenden har nå snudd, og vi ser at behovet for navnet minnelund er blitt mer aktuelt, også for oss i en liten kommune. I tillegg opplever vi at flere ønsker kremasjon, noe som igjen gjør at man kan ha flere urner i samme gravsted.

Hva er en navnet minnelund?

En navnet minnelund er graver i gravfelt med felles minnesmerke. På minnesmerket er det anledning til å sette navn, data og eventuelt minneord. Gravplassmyndigheten sørger for felles beplantning og stell, og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Dette er et tilbud til de som ønsker å ha en grav å gå til, men som ikke har anledning eller ønske om å sette opp eget gravminne, etablere og stelle et plantefelt selv.
En navnet minnelund skal utformes slik at det blir et godt sted å være, et sted for ro og ettertanke. Videre skal minnelunden utformes slik at den blir åpen for alle, dvs, at den er mest mulig universelt utformet og at den er tro- og livssynsåpen. Beplantning er en viktig del av en navnet minnelund. Busker og trær kan brukes til å skjerme og ramme inn minnelunden. Minnelunden skal ha sitteplasser. Enkelte ønsker å sitte slik at de kan se minnesmerket og området der urnen er satt ned, andre har behov for å trekke seg litt tilbake og skue utover landskapet, som blir mot sentrum eller opp mot Holla kirke, her på Ulefoss. Etterlatte og andre besøkende kan ha med blomster og lys når de besøker en grav. Det vil tilrettelegges for at de skal kunne sette fra seg dette på en god måte, gjerne nær navneplata til den avdøde. Det bør ikke være for stor avstand mellom minnesmerket og det tilhørende gravfeltet. Dette fordi mange etterlatte vil se gravens plassering fra minnesmerket.

Søknadsprosessen

Fellesrådet vedtok prosjektet helt tilbake i 2018 og kirkevergen har jobbet med både tegninger, befaring og søknader. Men det stoppet opp, andre prosjekter var mer nødvendig og ble prioritert.
Det var etter initiativ fra Guro H. Pettersen på Ulefoss nå i vår at vi hadde møte med daglig leder i stiftelsen, Guri Ramtoft, som syntes prosjektene var interessante.

Kirkevergen sendte inn søknader og fellesrådet har vært så heldige å få innvilget en gave på totalt kr. 1,5 millioner kroner til etablering av navnet minnelund i begge sokn, fordelt på kr. 800.000,- til Ulefoss og kr. 700.000,- til Lunde. 

Tusen hjertelig takk til stiftelsen! Nå kan endelig drømmen om navnet minnelund realiseres.

Midler til navnet minnelund

Minnelunden på Ulefoss er tiltenkt på Holla gamle kirkegård, nedenfor Holla kirke. Kirkegården er tatt ut av bruk, men passer fint til en navnet minnelund.
Planen er å samle de gravsteinene som står spredt utover på gravplassen, til en fin bue

Midler til navnet minnelund
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 24. juli,
12:00 Guidet omvisning
i Romnes kirke. Omvisning både ute og inne i denne fantastiske middelalderkirken. Guidefortellingen varer ca. 45 min. Priser: voksne kr.100,-/stk. og barn gratis.
Søndag 28. juli,
11:00 Dåpsgudstjeneste
i Helgen kirke.
Mandag 29. juli,
18:00 Kveldsgudstjeneste
OLSOK i Romnes kirke. Felles for begge menighetene. Salg av rømmergrøt, servering av kaffe og kaker.
Onsdag 31. juli,
12:00 Guidet omvisning
i Romnes kirke. Omvisning både ute og inne i denne fantastiske middelalderkirken. Guidefortellingen varer ca. 45 min. Priser: voksne kr.100,-/stk. og barn gratis.
Søndag 4. august,
11:00 Gudstjeneste
i Flåbygd kyrkje. Felles for begge menighetene.
Søndag 11. august,
11:00 Gudstjeneste
i Romnes kirke. Felles for begge menighetene.
Søndag 18. august,
11:00 Gudstjeneste
i Flåbygd kyrkje. Felles for begge menighetene.
Søndag 25. august,
11:00 Gudstjeneste
i Romnes kirke. Felles for begge menighetene.
Søndag 1. september,
11:00 Gudstjeneste
i Holla kirke.
Tirsdag 3. september,
17:15 MiniGospel
Oppstart MiniGospel i Holla kirke, for alle barn mellom 3-6 år sammen med en voksen. Hjertlig velkommen!
Powered by Cornerstone