Velkommen til drop-in-dåp!

Velkommen til drop-in-dåp!

Holla kirke lørdag 27.mai kl 14:00

Å bli døpt i en drop-in-dåp er helt enkelt og like stort som å bli døpt i en vanlig gudstjeneste.

Når det er drop-in-dåp brukes en helt enkel ramme for seremonien. I drop-in-dåpen får du løftet om at Jesus er med deg alle våre dager, og gjennom dåpen blir du som er døpt en del av kirkens store fellesskap.

Alle kan bli døpt på drop-in-dåp, så lenge du ikke er døpt fra før.

Du må ha en liten dåpssamtale med presten før dåpen. Denne skjer rett før dåpen og er på 10-15 minutter. Dette er en helt ufarlig samtale om kirken, dåpen og den som skal bli døpt.

Alt du trenger er å ha med til kirken gyldig legitimasjon. Utover dette er det mulig å møte opp uten avtale. Du trenger heller ikke gjøre noen praktiske forberedelser.

Lenke til arrangementet

Les mer om drop-in-dåp

Velkommen til drop-in-dåp!

In English:

Being baptized in a drop-in baptism is quite simple and just as great as being baptized in a regular church service.

When there is a drop-in baptism, a very simple frame is used for the ceremony. In drop-in baptism, you get the promise that Jesus is with you all our days, and through baptism you who are baptized become part of the church's great community.

Anyone can be baptized at drop-in baptism, as long as you have not been baptized before.

You must have a short baptismal conversation with the priest before the baptism. This takes place just before the baptism and lasts 10-15 minutes. This is a completely harmless conversation about the church, baptism and the person to be baptized.

All you need is to bring valid identification to the church. In addition to this, it is possible to show up without an appointment. You also don't need to make any practical preparations.

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 22. mai,
14:30 Konfirmantsamling
Kronborg kapell. Tema: Sorg og håp. Rød gruppe: kl 14.30-15.45 Blå gruppe: kl 16.00-17.15
19:00 Fellesskapssamling
på Fredheim. Vi spiser kveldsmat sammen. Innleder Grete Solhaug Hansen. Alle velkommen!
Søndag 26. mai,
11:00 Gudstjeneste
i Helgen kirke.
Torsdag 30. mai,
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til vårens siste SuperTorsdag på Fredheim!
Lørdag 1. juni,
14:00 Drop-in dåp
i Holla kirke. Er du voksen og har tenkt på å bli døpt? Ble dåpen for en sønn eller datter utsatt på grunn av korona? Konfirmant som vil bli døpt i god tid før konfirmasjon? Uansett hva historien er, hjertelig velkommen til Drop-in dåp. HUSK legitimasjon!
Søndag 2. juni,
11:00 Friluftsgudsteneste
på Holla kirkeruiner.
Onsdag 5. juni,
14:30 Konfirmantsamling
PILEGRIMSVANDRING til Romnes kirke. Begge gruppene
19:00 Fellesskapssamling
på Fredheim. Vi spiser kveldsmat sammen. Tekstsamtale. Alle velkommen!
Søndag 9. juni,
11:00 Gudstjeneste
i Helgen kirke.
Søndag 16. juni,
11:00 Gudstjeneste
i Flåbygd kyrkje. Felles for begge menighetene.
Powered by Cornerstone