Kirkevalget 2023

Kirkevalget 2023

Valg i kirken gjennomføres hvert fjerde år, og i år er det valgår med valgdag 11. september 2023. Her kan du lese mer om kirkevalget, nominasjonskomiteens liste for Holla og Helgen sokn og ikke minst hvor du kan stemme på valgdagen.

Valglokale og åpningstider på selve valgdagen 11. september:

Ulefoss samfunnshus, 'Bergmesteren' (Ulefoss krets): Kl. 10.00 - 20.00.
Helgen grendehus (Helgen krets): Kl. 15.00 - 20.00.

Lundetunet (Lunde krets): Kl. 10.00 - 20.00.
Kleppe grendehus (Svenseid krets): Kl. 15.00 - 20.00.Her kan du lese mer om kirkevalget: www.kirken.no/valg/


Nominasjonskomiteens liste for Holla og Helgen sokn:

 1. Stian Refsdal (1971)
 2. Bjørn Werner Nilsen (1949)
 3. Thomas Lyngstad (1960)
 4. Helge Skippervold (1952)
 5. Siv Strømjordet Bø (1963)
 6. Jan Atle Skarstein (1989)
 7. Aline-Alice Marie Engeskaug (1979)
 8. Hellek Sannes (1955)
 9. Jon Erlend Gaaserud (1974)
 10. Arne Reidar Berge (1977)
 11. Liv Mari Bøstein (1959)


Eget hefte om kirkevalget i Nome
Les vår lokale valgbrosjyre her: Kirkevalg 2023 - menighetene i Nome.
Her kan du bl.a. lese mer om kandidatene og ikke minst hvor og når du kan stemme her i kommunen. 

Kirkevalg 2023
Presentasjon av de fire valglistene som stiller til bispedømmerådsvalget ved årets kirkevalg. 
Les mer her: Kirkevalget – fire lister til bispedømmerådet og Kirkemøte
 

Forhåndsstemming
I tiden fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme på følgende steder her i Nome:

Prestekontoret på Lundetunet: 
Tirsdager kl. 09.00 - 14.00, samt tirsdag 5. september kl. 09.00 - 19.00.
Nome rådhus: 
Torsdager kl. 09.00 - 14.00, samt torsdag 7. september kl. 09.00 - 19.00.
Nome sjukeheim: 
Tirsdag 5. september kl. 10.00 – 12.30.
Bjervatun alderspensjonat: 
Tirsdag 5. september kl. 13.30 – 14.30.


Digital forhåndsstemming
Ved kirkevalget 2023 blir det for første gang mulig med digital forhåndsstemming fra 10. august. Dette gjør det enklere for kirken å gjennomføre valget. Det blir raskere opptelling og færre stemmesedler på papir å telle opp. Det blir enklere å delta i valget for velgerne, og forhåpentligvis vil det øke valgdeltakelsen. Systemet sikrer hemmelig valg Det blir lett for soknerådet å få tilgang til resultatet av de digitale stemmene.

Valgportalen hvor du stemmer finner du her: kirkevalget.no

Hvem kan stemme?
- Medlemmer i den norske kirke. Du kan sjekke om du er medlem her: kirken.no/medlem
- Hvis du er 15 år eller eldre i valgåret (født i 2008 eller tidligere).
- Du har stemmerett fra du er 15 år i kirkevalget fordi 15 år er religiøs myndighetsalder i Norge.

Flere spørsmål og svar på valget finner du her:
Spørsmål og svar om å stemme i kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

 

 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 21. februar,
00:00 Formiddagstreff
på Fredheim. Uformell samling, åpent for alle. Ta med nista di så spiser vi formiddagsmat sammen. Kaffe/te kjøper du for kr 20,-. Vi sees!
Tirsdag 27. februar,
11:00 Babysang
på Ulefoss Bibliotek, med åpent barseltreff etterpå.
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
18:15 Hollagospel
Velkommen til Hollagospel!
Onsdag 28. februar,
14:30 Konfirmantsamling
på Fredheim. Tema: Dåp og nattverd. Rød gruppe: kl 14.30-15.45 Blå gruppe: kl 16.00-17.15
19:00 Fellesskapssamling
på Fredheim. Vi spiser kveldsmat sammen. Innleder Helga Sannes Martinsen. Alle velkommen!
Torsdag 29. februar,
17:00 Møte i Holla og Helgen menighetsråd
på Fredheim menighetshus
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag på Fredheim!
Søndag 3. mars,
10:30 Konfirmantsamling
Holla kirke. Gudstjeneste. Oppmøte for begge gruppene.
11:00 Gudstjeneste
i Holla kirke.
Powered by Cornerstone