Vi tilbyr interessante oppgaver!

Vi tilbyr interessante oppgaver!

Er du medlem av Den norske kirke eller vil bli det, ønsker vi å ha deg med.

Høsten 2023 er det valg av nytt menighetsråd. I Holla og Helgen menighet har vi et menighetsråd på 8 medlemmer. I tillegg møter sognepresten og 1.vara på alle møtene. Flere av disse ønsker å være valgbare til det nye rådet også. Nominasjonskomitéen har gjort en god jobb. De har mange nye navn på lista, men det hadde vært ønskelig å ha med enda flere. For også å dekke behovet for 5 varamedlemmer, trenger vi 2-3 navn til på lista.

Menighetsrådet har ansvar for å legge tilrette for inkluderende fellesskap i menigheten. Derfor trenger vi et bredt sammensatt menighetsråd - unge og eldre, kvinner og menn. 

Vi har heimeside og side på FaceBook. Her legges ut nyttig informasjon om hva vi driver med og hva vi er opptatt av. Menighetsrådet ønsker å bidra til et godt fellesskap i vår menighet.

Dersom du har lyst til å være med i dette fellesskapet, hører vi gjerne fra deg. Også dersom du angrer på at du sa nei første gang du ble spurt. 

Ta kontakt med en av disse:

Stian Refsdal stianrefsdal@gmail.com 470 18 796
Helge Skippervold helgeskippervold@gmail.com 412 90 136
Bjørn W Nilsen bw-nilse@online.no 481 96 595
Valborg N Lindgren valborg.nokevje@gmail.com 994 57 416

 

Og du! Stian har sagt seg villig til å fortsette som leder og Bjørn W kan tenke seg å overta som sekretær. Men det er det nye rådet som selv konstituerer seg.

 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 2. april,
11:00 Familiegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familiegudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Palmesøndag.
Torsdag 6. april,
18:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd. Skjærtorsdag.
Fredag 7. april,
11:00 Pasjonsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til pasjonsgudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Langfredag.
Søndag 9. april,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd. Kirkekaffe. Påskedag.
Onsdag 12. april,
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (sammen med en voksen).
19:00 Fellesskapskveld på Fredheim
Helge Skippervold er innleder. Vi starter som vanlig med en enkel kveldsmat kl 19.00. Alle er hjertelig velkommen.
Torsdag 13. april,
17:30 SuperTorsdag
på Fredheim menighetshus
Søndag 16. april,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd.
Onsdag 19. april,
18:30 Sinnsrogudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til sinnsrogudstjeneste ved Anne Berit Sunde.
Torsdag 20. april,
17:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Powered by Cornerstone