Vi tilbyr interessante oppgaver!

Vi tilbyr interessante oppgaver!

Er du medlem av Den norske kirke eller vil bli det, ønsker vi å ha deg med.

Høsten 2023 er det valg av nytt menighetsråd. I Holla og Helgen menighet har vi et menighetsråd på 8 medlemmer. I tillegg møter sognepresten og 1.vara på alle møtene. Flere av disse ønsker å være valgbare til det nye rådet også. Nominasjonskomitéen har gjort en god jobb. De har mange nye navn på lista, men det hadde vært ønskelig å ha med enda flere. For også å dekke behovet for 5 varamedlemmer, trenger vi 2-3 navn til på lista.

Menighetsrådet har ansvar for å legge tilrette for inkluderende fellesskap i menigheten. Derfor trenger vi et bredt sammensatt menighetsråd - unge og eldre, kvinner og menn. 

Vi har heimeside og side på FaceBook. Her legges ut nyttig informasjon om hva vi driver med og hva vi er opptatt av. Menighetsrådet ønsker å bidra til et godt fellesskap i vår menighet.

Dersom du har lyst til å være med i dette fellesskapet, hører vi gjerne fra deg. Også dersom du angrer på at du sa nei første gang du ble spurt. 

Ta kontakt med en av disse:

Stian Refsdal stianrefsdal@gmail.com 470 18 796
Helge Skippervold helgeskippervold@gmail.com 412 90 136
Bjørn W Nilsen bw-nilse@online.no 481 96 595
Valborg N Lindgren valborg.nokevje@gmail.com 994 57 416

 

Og du! Stian har sagt seg villig til å fortsette som leder og Bjørn W kan tenke seg å overta som sekretær. Men det er det nye rådet som selv konstituerer seg.

 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 21. februar,
00:00 Formiddagstreff
på Fredheim. Uformell samling, åpent for alle. Ta med nista di så spiser vi formiddagsmat sammen. Kaffe/te kjøper du for kr 20,-. Vi sees!
Tirsdag 27. februar,
11:00 Babysang
på Ulefoss Bibliotek, med åpent barseltreff etterpå.
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
18:15 Hollagospel
Velkommen til Hollagospel!
Onsdag 28. februar,
14:30 Konfirmantsamling
på Fredheim. Tema: Dåp og nattverd. Rød gruppe: kl 14.30-15.45 Blå gruppe: kl 16.00-17.15
19:00 Fellesskapssamling
på Fredheim. Vi spiser kveldsmat sammen. Innleder Helga Sannes Martinsen. Alle velkommen!
Torsdag 29. februar,
17:00 Møte i Holla og Helgen menighetsråd
på Fredheim menighetshus
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag på Fredheim!
Søndag 3. mars,
10:30 Konfirmantsamling
Holla kirke. Gudstjeneste. Oppmøte for begge gruppene.
11:00 Gudstjeneste
i Holla kirke.
Powered by Cornerstone