Stian Refsdal tar over som ny leder av menighetsrådet

Stian Refsdal tar over som ny leder av menighetsrådet

Menighetsrådet er valgt for 4 år av gangen, men det gjøres valg på leder, nestleder og sekretær hvert år.

Dette året ønsket Bjørn Sturød avløsning. Han har vært leder av Holla og Helgen menighetsråd i en årrekke. Det er 2 år igjen av valgperioden til sittende menighetsråd. Stian Refsdal har vært nestleder i 2 år. Bjørn og Stian bytter da på vervene som leder og nestleder for 2022. 

Vi sier tusen takk til Bjørn som har ledet meninghetsrådet på en utmerket måte i disse årene. Vi ønsker også Stian lyke til med oppgaven.

Dersom du ønsker å lese referat fra møtet (2.12.2021) finner du "Referat fra MR" i venstre meny. Her blir alle referatene lagt ut fortløpende.

publisert av beritlia 20.12.2021
(som ble sekretær neste år også)

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 4. desember,
18:00 Lysmesse i Holla kirke
Velkommen til lysmesse ved Anne Berit Sunde. Lysmesse med konfirmantpresentasjon.
Onsdag 7. desember,
19:00 Fellesskapssamling
på Fredheim. Kveldsmat. Innleder: Vidar Sten Bjerkseth, HR-rådgiver i Metodistkirken Norge. Alle velkommen!
Torsdag 8. desember,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag! For alle i 1. - 6. klasse.
Søndag 11. desember,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde.
17:00 Julekonsert i Lunde kyrkje
Velkommen til julekonsert med KORiander.
Onsdag 14. desember,
11:00 Formiddagstreff
på Fredheim menighetshus. En uformell sammenkomst hvor vi spiser sammen og prater om løst og fast. Vi serverer snitter, kaffe/te denne siste gangen før jul. Du er hjertelig velkommen!
Søndag 18. desember,
00:00 Ingen gudstjeneste denne søndagen
Lørdag 24. desember,
14:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Julaften.
16:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Julaften.
Søndag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd. Juledag.
Powered by Cornerstone