Stian Refsdal tar over som ny leder av menighetsrådet

Stian Refsdal tar over som ny leder av menighetsrådet

Menighetsrådet er valgt for 4 år av gangen, men det gjøres valg på leder, nestleder og sekretær hvert år.

Dette året ønsket Bjørn Sturød avløsning. Han har vært leder av Holla og Helgen menighetsråd i en årrekke. Det er 2 år igjen av valgperioden til sittende menighetsråd. Stian Refsdal har vært nestleder i 2 år. Bjørn og Stian bytter da på vervene som leder og nestleder for 2022. 

Vi sier tusen takk til Bjørn som har ledet meninghetsrådet på en utmerket måte i disse årene. Vi ønsker også Stian lyke til med oppgaven.

Dersom du ønsker å lese referat fra møtet (2.12.2021) finner du "Referat fra MR" i venstre meny. Her blir alle referatene lagt ut fortløpende.

publisert av beritlia 20.12.2021
(som ble sekretær neste år også)

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 23. januar,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Hege Andal Hofsten og Asgeir Sele. Avskjedsgudstjeneste for Hege. Kirkekaffe på Fredheim etter gudstjenesten.
Torsdag 27. januar,
17:00 Møte i menighetsrådet
AVLYST
Søndag 30. januar,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Dåp.
Tirsdag 1. februar,
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Velkommen til minigospel!
Onsdag 2. februar,
19:00 Fellesskapskveld på Fredheim
Søndag 6. februar,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen.
Søndag 13. februar,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl.
Tirsdag 15. februar,
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Velkommen til minigospel!
Torsdag 17. februar,
17:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Søndag 20. februar,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste.
Powered by Cornerstone