Stian Refsdal tar over som ny leder av menighetsrådet

Stian Refsdal tar over som ny leder av menighetsrådet

Menighetsrådet er valgt for 4 år av gangen, men det gjøres valg på leder, nestleder og sekretær hvert år.

Dette året ønsket Bjørn Sturød avløsning. Han har vært leder av Holla og Helgen menighetsråd i en årrekke. Det er 2 år igjen av valgperioden til sittende menighetsråd. Stian Refsdal har vært nestleder i 2 år. Bjørn og Stian bytter da på vervene som leder og nestleder for 2022. 

Vi sier tusen takk til Bjørn som har ledet meninghetsrådet på en utmerket måte i disse årene. Vi ønsker også Stian lyke til med oppgaven.

Dersom du ønsker å lese referat fra møtet (2.12.2021) finner du "Referat fra MR" i venstre meny. Her blir alle referatene lagt ut fortløpende.

publisert av beritlia 20.12.2021
(som ble sekretær neste år også)

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Torsdag 26. mai,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Kristi himmelfarts dag. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 29. mai,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Dåp.
Søndag 5. juni,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd. Pinsedag.
Søndag 12. juni,
17:00 Samtalegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til samtalegudstjeneste ved Anne Berit Sunde.
Onsdag 15. juni,
17:00 Møte i menighetsrådet
Felles møte med Lunde og Flåbygd sokneråd
Søndag 19. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl.
Søndag 26. juni,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 3. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 10. juli,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 17. juli,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Powered by Cornerstone