Gullkonfirmanter 2020 og 2021

Gullkonfirmanter 2020 og 2021

Søndag 3. oktober gullkonfirmantene samlet til gudstjeneste i Holla kirke og fest på Fredheim.

Da fjorårets gullkonfirmant-treff ble avlyst p.g.a koronasituasjonen, ble både 2020 og 2021-kullene invitert. Det ble en fin dag!

Fotograf: Kåre Pedersen, BildeforBilde

Gullkkonfirmanter 2020:

Gullkonfirmanter 2020 og 2021

1. rekke fra venstre: Eva Bakkane Bergelien, Elin Bakke, sokneprest Hege Andal Hofsten, Tor Olaf Sannerholt, Randi Øygarden Dorholt.

2. rekke fra venstre: John Holskar Nilssen, Oddbjørn Kaasa, Dag Bjørnstad, Tormod Kleiven.

3. rekke fra venstre: Kjell Harald Dalen, Aslak Fjeld, Jan Gunnar Sannes.

 

Gullkonfirmanter 2021:

Gullkonfirmanter 2020 og 2021

1. rekke fra venstre: Anne Lindgren, Berit Valle, Elin Tufte Vibeto, sokneprest Hege Andal Hofsten, Anne Mari Nes Tufte, Jane Berit Johannessen, Bente Johnsen Øygarden.

2. rekke fra venstre: Geir Arild Møllen, Halvard Aasen, Hilda Marie Jansen, Synnøve Ytterbø, Inger Kari Kolle, Øystein Lindalen.

3. rekke fra venstre: Reidar Holte, Sven Erik Fagerberg Rui, Birger Lunden, Tor Baksås, Erling Storhaug.

4. rekke fra venstre: Arne Valle, Jens Kristian Herregården, Jan Tufte, Jan Kristian Reistad, Øivind Lunde.

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 5. oktober,
11:00 Formiddagstreff
på Fredheim menighetshus. En uformell sammenkomst hvor vi spiser sammen og prater om løst og fast. Du tar med niste og kan kjøpe kaffe/te. Du er hjertelig velkommen!
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (sammen med en voksen).
Torsdag 6. oktober,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag! For alle i 1. - 4. klasse.
Søndag 9. oktober,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Dåp. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Onsdag 12. oktober,
19:00 Fellesskapssamling
på Fredheim. Kveldsmat. Innledning ved Sverre Henriksen. Alle velkommen!
Søndag 16. oktober,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ulf Vege. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Onsdag 19. oktober,
11:00 Formiddagstreff
på Fredheim menighetshus. En uformell sammenkomst hvor vi spiser sammen og prater om løst og fast. Du tar med niste og kan kjøpe kaffe/te. Du er hjertelig velkommen!
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (sammen med en voksen).
Torsdag 20. oktober,
17:00 Møte i menighetsrådet
Fredheim menighetshus
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag! For alle i 1. - 4. klasse.
Powered by Cornerstone