Gullkonfirmanter 2020 og 2021

Gullkonfirmanter 2020 og 2021

Søndag 3. oktober gullkonfirmantene samlet til gudstjeneste i Holla kirke og fest på Fredheim.

Da fjorårets gullkonfirmant-treff ble avlyst p.g.a koronasituasjonen, ble både 2020 og 2021-kullene invitert. Det ble en fin dag!

Fotograf: Kåre Pedersen, BildeforBilde

Gullkkonfirmanter 2020:

Gullkonfirmanter 2020 og 2021

1. rekke fra venstre: Eva Bakkane Bergelien, Elin Bakke, sokneprest Hege Andal Hofsten, Tor Olaf Sannerholt, Randi Øygarden Dorholt.

2. rekke fra venstre: John Holskar Nilssen, Oddbjørn Kaasa, Dag Bjørnstad, Tormod Kleiven.

3. rekke fra venstre: Kjell Harald Dalen, Aslak Fjeld, Jan Gunnar Sannes.

 

Gullkonfirmanter 2021:

Gullkonfirmanter 2020 og 2021

1. rekke fra venstre: Anne Lindgren, Berit Valle, Elin Tufte Vibeto, sokneprest Hege Andal Hofsten, Anne Mari Nes Tufte, Jane Berit Johannessen, Bente Johnsen Øygarden.

2. rekke fra venstre: Geir Arild Møllen, Halvard Aasen, Hilda Marie Jansen, Synnøve Ytterbø, Inger Kari Kolle, Øystein Lindalen.

3. rekke fra venstre: Reidar Holte, Sven Erik Fagerberg Rui, Birger Lunden, Tor Baksås, Erling Storhaug.

4. rekke fra venstre: Arne Valle, Jens Kristian Herregården, Jan Tufte, Jan Kristian Reistad, Øivind Lunde.

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 5. desember,
17:00 Julekonsert i Lunde kyrkje
Velkommen til julekonsert med Lunde kammerkor.
18:00 Lysmesse i Holla kirke
Velkommen til lysmesse med konfirmanter ved Leif Raustøl og Susanne Hjerpeland. Konfirmantpresentasjon. Ute etter gudstjenesten: Pepperkaker og gløgg. Vi tenner julegrana.
Søndag 12. desember,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste.
Søndag 19. desember,
00:00 Ingen gudstjeneste denne søndagen
Fredag 24. desember,
14:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste. Julaften.
16:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste. Julaften.
Lørdag 25. desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Hege Andal Hofsten. Nattverd.
Søndag 26. desember,
11:00 Gudstjeneste på Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn.
Lørdag 1. januar,
16:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Hege Andal Hofsten. Nattverd.
Tirsdag 18. januar,
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Velkommen til minigospel! (Oppstart etter jul)
Powered by Cornerstone