Årsmøtepapirer for 2020

Årsmøtepapirer for 2020

Vi fikk ikke gjennomført ordinært årsmøte i mars, men årsmelding og regnskap for 2020 er utarbeidet og godkjent av menighetsråd og revisor. Du kan lese sakene her:

Selv om det meste av aktiviteter var avlyst i koronaåret 2020, kan vi likevel se tilbake på noen gledelige begivenheter. 

Les årsmelding 2020 for Holla og Helgen menighetsråd her.

Selv om de faste utgifter har vært ontrent de samme, har vi kun fått inn en tredel av inntektene i 2020.

Se årsregnskap 2020 for Holla og Helgen menighetsråd her.

Her er også en uttalelse fra leder i menighetsrådet.

Revisor har skrevet en revisjonsberetning som du kan lese her.

 

publisert 3.mai 2021, beritlia

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Mandag 17. mai,
09:30 Gudstjeneste utenfor Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste på kirkebakken. Prest Hege Andal Hofsten. Organist Gunnhildur Baldursdottir. Vi har noen klappstoler, men ta gjerne med egne. Alle må registrere seg ved ankomst.
Søndag 23. mai,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Hege Andal Hofsten.
Torsdag 27. mai,
17:30 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag! Sommeravslutning.
Søndag 30. mai,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 6. juni,
13:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen.
Søndag 13. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste.
Torsdag 17. juni,
19:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Søndag 20. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste.
Søndag 27. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste. Felles for begge sokn.
Søndag 4. juli,
11:00 Felles gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste! Felles for begge sokn.
Powered by Cornerstone