Konfirmanter 2020 i Holla og Helgen menighet

Konfirmanter 2020 i Holla og Helgen menighet

Vi gratulerer årets konfirmanter med dagen!

Konfirmasjonsgudstjenester ved prost Asgeir Sele:
NB! P.g.a. korona-situasjonen er årets konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres gjester.

Foto: Bø Fotosenter, fotograf Mæland

Holla kirke 20. september 2020 kl. 10.00:
Hanna Grindem
Isabelle Herfoss Austevoll
Kevin Flod-Andersen
Lars Olav Halvorsen
Lykke Tomine Egeland Febakke
Mathias Stavåsen Jonskås
Oliver Fritheim
Tobias Kvanli Bakken
Tore Bjørnfeld Jørgensen

Holla kirke 20. september 2020 kl. 11.30:
Ann Christine Bø Normann
Christina Svensson
Henriette Samuelsen
Julia Hansen Torgersen
Katarina Lindgren
Mathias Langeland Stensrud
Sander Mäklin Andersen
Teodor Sollid Simonsen
Thea Benedikte Rui Bauge

Holla kirke 20. september 2020 kl. 13.00:
Anna Corazon Taquiqui Egell-Johnsen
Even Askedalen Bergland
Jerusalem Tesfaye Sisaye
Kittil Waal
Margit Gunhildgard Kjeldsen
Marie Vik
Mathias Andre Vikje Halvorsen
Nikolai Sinnerud Plassen

Helgen kirke 27. september 2020 kl. 10.30:
Emilía Baldursdóttir
Henriette Skibevåg Bakken
Marion Johansen Andersen

Helgen kirke 27. september 2020 kl. 12.00:
Kaja Førland
Susanne Berberg Næset


Årets "tullebilde":

Konfirmanter 2020 i Holla og Helgen menighet
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Torsdag 29. oktober,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Lørdag 31. oktober,
16:00 Minnegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til minnegudstjeneste ved Leif Raustøl. Anne Vik spiller fløyte.
Søndag 1. november,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl.
Onsdag 4. november,
11:00 FORMIDDAGSTREFF
på Fredheim menighetshus. Et uformelt treff med niste og mye prat. Kaffe og te for kr 15. Velkommen!
19:00 Møte i menighetsrådet
Flyttet på grunn av konserten i morgen.
Torsdag 5. november,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
19:00 Orgelkonsert i Holla kirke
Velkommen til orgelkonsert ved kantor Bruno Hageman.
Søndag 8. november,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele.
Tirsdag 10. november,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Torsdag 12. november,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Powered by Cornerstone