Listen over kandidater til Kirkevalget i Holla og Helgen menighet er klar.

Listen over kandidater til Kirkevalget i Holla og Helgen menighet er klar.

I menighetsrådets møte torsdag 16.05.2019 under sak 33/19 ble forslagsstillernes prioriterte liste til menighetsrådsvalget vedtatt.

Nominasjonskomiteen har bestått av:
Bjørn Sturød, Thora Betten, Stian Refsdal og Olaug Teigen.

Lista ser ut som følger:

 

Listen over kandidater til Kirkevalget i Holla og Helgen menighet er klar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatene er listet opp i prioritert rekkefølge.
Nytt menighetsråd har 8 faste medlemmer og 4 varamedlemmer. 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 24. september,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Gullkonfirmanter. Dåp.
Onsdag 27. september,
19:00 Sinnsrogudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til sinnsrogudstjeneste ved Anne Berit Sunde. «Hjerte til hjerte» ved Ragnhild Grønseth. Sang ved Tone og Runar Johansen. Kirkekaffe fra kl. 18.30 og etter gudstjenesten.
Torsdag 28. september,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 1. oktober,
11:00 Familiegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familiegudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Holla minigospel og Hollagospel synger. Utdeling av 4-års bok.
Tirsdag 3. oktober,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
18:15 Hollagospel
Velkommen til Hollagospel!
Onsdag 4. oktober,
11:00 Formiddagstreff
på Fredheim. Ta med deg niste og kjøpt kaffe/te til kr 20,-. Uformell sammenkomst. Alle velkommen!
Søndag 8. oktober,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde.
Torsdag 12. oktober,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Tirsdag 17. oktober,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til mingospel!
Powered by Cornerstone