Listen over kandidater til Kirkevalget i Holla og Helgen menighet er klar.

Listen over kandidater til Kirkevalget i Holla og Helgen menighet er klar.

I menighetsrådets møte torsdag 16.05.2019 under sak 33/19 ble forslagsstillernes prioriterte liste til menighetsrådsvalget vedtatt.

Nominasjonskomiteen har bestått av:
Bjørn Sturød, Thora Betten, Stian Refsdal og Olaug Teigen.

Lista ser ut som følger:

 

Listen over kandidater til Kirkevalget i Holla og Helgen menighet er klar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatene er listet opp i prioritert rekkefølge.
Nytt menighetsråd har 8 faste medlemmer og 4 varamedlemmer. 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 2. april,
11:00 Familiegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familiegudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Palmesøndag.
Torsdag 6. april,
18:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd. Skjærtorsdag.
Fredag 7. april,
11:00 Pasjonsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til pasjonsgudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Langfredag.
Søndag 9. april,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd. Kirkekaffe. Påskedag.
Onsdag 12. april,
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (sammen med en voksen).
19:00 Fellesskapskveld på Fredheim
Helge Skippervold er innleder. Vi starter som vanlig med en enkel kveldsmat kl 19.00. Alle er hjertelig velkommen.
Torsdag 13. april,
17:30 SuperTorsdag
på Fredheim menighetshus
Søndag 16. april,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd.
Onsdag 19. april,
18:30 Sinnsrogudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til sinnsrogudstjeneste ved Anne Berit Sunde.
Torsdag 20. april,
17:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Powered by Cornerstone