Gravstellsavtaler - endring

Nome kirkelige fellesråd har i mange år hatt gleden av å tilby stell av gravsteder, for etterlatte, som ønsker hjelp til å holde gravstedet i orden. Dette vil vi fortsette med, men vi vil med dette informere om at det vil bli noen endringer. Brev er sendt ut til alle som har avtale. Ønsker du avtale? Ta kontakt med oss. Les mer om endringene her:

Fellesrådet har gjort vedtak om at fra og med 2019, tilbyr vi kun én type stellavtale.

Avtalen innebærer kjøp av stemor i mai og sommerblomster i juni. Det vannes og lukes etter behov. Vi fjerner sommerblomster i september og dekker plantefeltet med granbar før Allehelgensdag (Ca. første helg i november hvert år). I tillegg vil det bli satt ned selvvanningskasser, uten ekstra kostnad for deg.
  • Dette betyr en endring for dere som har avtale om planting to ganger pr. år (sommerblomster og lyng). Dere vil automatisk gå over til ny avtale, som beskrevet over.  
  • Dere andre, som har avtale om planting én gang pr. år eller vanningsavtale, vil fortsette med dette fram til avtalen går ut. Det er selvfølgelig mulighet for å oppgradere avtalen dersom dere ønsker det.
Vi starter arbeidet med å sette ned selvvanningskasser denne uken (uke 43). I tillegg vil vi legge på granbar i plantefeltet – før Allehelgensdag (første helga i november).
 
I forkant av ny endring, har vi vært på befaring og ser at mange har pyntet med kantstein, bedplate eller hel blomsterplate.
I henhold til våre vedtekter, gjeldende fra 2014, er det dessverre ikke mulighet til å ha dette i plantefeltet lenger. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, men vi ser likevel at det vil skape noen utfordringer, nå når vi skal sette ned selvvanningskasser. I denne anledning tillater vi oss å ta bort kantstein/bedplate/blomsterplate. Dette er festers eiendom og kan hentes hos oss, evt. blir det knust.
 
Dersom du føler at det blir vanskelig å fjerne pynten, gi beskjed til undertegnede snarest og seinest 28. oktober 2018, så finner vi en løsning sammen.
Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med kirkeverge Mona Halsvik på tlf. 35 94 62 62 / e-post: mona@nome.kirken.no.
 
Gravstellsavtaler - endring
 

 

 

Publisert av Mona Halsvik, 25.10.2018
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 27. Mars,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi kommer sammen til et uformelt treff der vi møtes for å prate og ha det hyggelig. Du tar med deg niste og får drikke så mye kaffe/te som du vil for 10 kr. Hvis dette høres interessant ut, så møt opp. VELKOMMEN
19:00 Maria konsert i Flåbygd kyrkje
Torsdag 28. Mars,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Lørdag 30. Mars,
11:00 Lørdagsklubb
Vel møtt til lørdagsklubb! Bibelfortelling, sang og aktiviteter! Og bitetid, selvfølgelig! Påskeverksted.
Søndag 31. Mars,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ulf Vege. Besøk av Crux Tilja fra Skien. Nattverd. Kirkekaffe.
Tirsdag 2. April,
19:00 Tim Peterson fra Amerika kommer til Lunde bedehus
Tim er luthersk pastor i USA. Han vil framføre deler av Markusevangeliet på norsk utenat og fortelle fra norsk menighetsliv i Amerika - blant annet Mindekirken i Minneapolis. Kveldsmat. Alle velkommen!
Torsdag 4. April,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 7. April,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl.
19:00 Vårkonsert i Holla kirke
Velkommen til vårkonsert med Nome Kulturskole, Ulefoss Musikkorps, Skala, Unge Røster, Notodden Orkesterforening, Heddal Ensemble, Jakop Zethner, Gunnhildur Baldursdottir med mer. Andakt ved Hellek Sannes. Gratis inngang.
Onsdag 10. April,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi kommer sammen til et uformelt treff der vi møtes for å prate og ha det hyggelig. Du tar med deg niste og får drikke så mye kaffe/te som du vil for 10 kr. Hvis dette høres interessant ut, så møt opp. VELKOMMEN
Powered by Cornerstone