Gravstellsavtaler - endring

Nome kirkelige fellesråd har i mange år hatt gleden av å tilby stell av gravsteder, for etterlatte, som ønsker hjelp til å holde gravstedet i orden. Dette vil vi fortsette med, men vi vil med dette informere om at det vil bli noen endringer. Brev er sendt ut til alle som har avtale. Ønsker du avtale? Ta kontakt med oss. Les mer om endringene her:

Fellesrådet har gjort vedtak om at fra og med 2019, tilbyr vi kun én type stellavtale.

Avtalen innebærer kjøp av stemor i mai og sommerblomster i juni. Det vannes og lukes etter behov. Vi fjerner sommerblomster i september og dekker plantefeltet med granbar før Allehelgensdag (Ca. første helg i november hvert år). I tillegg vil det bli satt ned selvvanningskasser, uten ekstra kostnad for deg.
  • Dette betyr en endring for dere som har avtale om planting to ganger pr. år (sommerblomster og lyng). Dere vil automatisk gå over til ny avtale, som beskrevet over.  
  • Dere andre, som har avtale om planting én gang pr. år eller vanningsavtale, vil fortsette med dette fram til avtalen går ut. Det er selvfølgelig mulighet for å oppgradere avtalen dersom dere ønsker det.
Vi starter arbeidet med å sette ned selvvanningskasser denne uken (uke 43). I tillegg vil vi legge på granbar i plantefeltet – før Allehelgensdag (første helga i november).
 
I forkant av ny endring, har vi vært på befaring og ser at mange har pyntet med kantstein, bedplate eller hel blomsterplate.
I henhold til våre vedtekter, gjeldende fra 2014, er det dessverre ikke mulighet til å ha dette i plantefeltet lenger. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, men vi ser likevel at det vil skape noen utfordringer, nå når vi skal sette ned selvvanningskasser. I denne anledning tillater vi oss å ta bort kantstein/bedplate/blomsterplate. Dette er festers eiendom og kan hentes hos oss, evt. blir det knust.
 
Dersom du føler at det blir vanskelig å fjerne pynten, gi beskjed til undertegnede snarest og seinest 28. oktober 2018, så finner vi en løsning sammen.
Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med kirkeverge Mona Halsvik på tlf. 35 94 62 62 / e-post: mona@nome.kirken.no.
 
Gravstellsavtaler - endring
 

 

 

Publisert av Mona Halsvik, 25.10.2018
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 18. November,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Torsdag 22. November,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag! For alle barn fra 5 år - 5. klasse.
Lørdag 24. November,
11:00 Lørdagsklubben
Denne gang blir det juleverksted! Vi synger og hører bibelfortelling. Bitetid. Velkommen!
Søndag 25. November,
11:00 Felles gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til felles gudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
18:00 Konsert i Flåbygd kyrkje
Velkommen til konsert med Gunnar Ajer og Torunn Bøe søndag 25. november kl. 18.00. Konserten vil ha hovedvekt på julesanger, men det vil også bli noen andre innslag. Kollekt.
Onsdag 28. November,
11:00 Fredheim - Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til et par timer der vi hygger oss med prat og medbrakt niste. Kaffe/te betaler du 10 kr for og drikker så mye du vil. Håper vi ses!
Torsdag 29. November,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag! For alle barn fra 5 år - 5. klasse.
Søndag 2. Desember,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd.
Powered by Cornerstone