Ivar Skippervold - tigging og tiggere

Tirsdag 16.oktober kl 19.00 kommer han til Fredheim menighetshus for å snakke om tigging og tiggere.
Ivar Skippervold - tigging og tiggere

Uka etter at Ivar Skippervold kommer med sin nye bok "Tiggeren" på Z-Forlag, kommer han på besøk til Ulefoss.

Han har de siste fem åra vært ansatt som sokneprest i Agder og Telemark bispedømme, og har i denne perioden fulgt tiggeren Venus tett. Det har utviklet seg til et vennskap, og for Ivar et utvidet kjennskap til romfolkets historie.

Det er et folk uten land, uten hellig bok, og uten felles nedskrevet historie. De utvandret fra India for omtrent 1000 år siden, og har levd et omflakkende liv. Mange av de som i dag gjester vårt land kommer fra Romania.

Der var romfolket slaver i 500 år, helt fram til 1860. "Det lærte jeg ikke på skolen", forteller Ivar. "Da fikk vi vite at slaver var afrikanere som ble tatt til Amerika." Ivar ønsker med denne boka å skape en større forståelse for romfolkets situasjon, og fortelle om den humanitære hjelpen som foregår i våre fylker.

Dagen før Ivar kommer til Ulefoss vil han møte de fleste ordførerne og sentrale næringslivsfolk i Agder til et dagsseminar på Lillesand rådhus. Byen som har vært tydeligst på tiggernekt. Der ønsker han å tegne et mulighetsbilde for hvordan vi kan hjelpe romfolk både her og i eget land.

(Fra Menighetsbladet nr 2 2018)

publisert av beritlia, 24.september 2018

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 16. Desember,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Nattverd.
17:00 Ekte jul i Holla kirke
Velkommen til julekonsert med Emil Solli-Tangen, Jan Birger Akerhaugen og Terje Meisingset.
Torsdag 20. Desember,
09:00 Skolegudstjeneste i Holla kirke
Skolegudstjeneste ved Leif Raustøl. (Barnetrinnet).
10:30 Skolegudstjeneste i Holla kirke
Skolegudstjeneste ved Leif Raustøl. (Ungdomstrinnet).
Mandag 24. Desember,
14:00 Familiegudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til familiegudstjeneste på julaften. Sokneprest: Leif Raustøl. Organist: Gunnhildur Baldursdottir. Sang ved Torey Lovisa Eytorsdottir.
16:00 Familiegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familiegudstjeneste på julaften. Sokneprest: Leif Raustøl. Organist: Gunnhildur Baldursdottir. Sang ved Linda Thorstensen.
Tirsdag 25. Desember,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste 1. juledag. Sokneprest: Leif Raustøl. Organist: Gunnhildur Baldursdottir. Nattverd.
Onsdag 26. Desember,
11:00 Felles gudstjeneste på Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste 2. juledag. Felles for begge sokn. Sokneprest: Leif Raustøl. Organist: Gunnhildur Baldursdottir.
Tirsdag 1. Januar,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste 1. nyttårsdag. Sokneprest: Leif Raustøl. Organist: Gunnhildur Baldursdottir. Nattverd.
Søndag 6. Januar,
11:00 Familiegudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til familiegudstjeneste ved Leif Raustøl.
Powered by Cornerstone