Ivar Skippervold - tigging og tiggere

Tirsdag 16.oktober kl 19.00 kommer han til Fredheim menighetshus for å snakke om tigging og tiggere.
Ivar Skippervold - tigging og tiggere

Uka etter at Ivar Skippervold kommer med sin nye bok "Tiggeren" på Z-Forlag, kommer han på besøk til Ulefoss.

Han har de siste fem åra vært ansatt som sokneprest i Agder og Telemark bispedømme, og har i denne perioden fulgt tiggeren Venus tett. Det har utviklet seg til et vennskap, og for Ivar et utvidet kjennskap til romfolkets historie.

Det er et folk uten land, uten hellig bok, og uten felles nedskrevet historie. De utvandret fra India for omtrent 1000 år siden, og har levd et omflakkende liv. Mange av de som i dag gjester vårt land kommer fra Romania.

Der var romfolket slaver i 500 år, helt fram til 1860. "Det lærte jeg ikke på skolen", forteller Ivar. "Da fikk vi vite at slaver var afrikanere som ble tatt til Amerika." Ivar ønsker med denne boka å skape en større forståelse for romfolkets situasjon, og fortelle om den humanitære hjelpen som foregår i våre fylker.

Dagen før Ivar kommer til Ulefoss vil han møte de fleste ordførerne og sentrale næringslivsfolk i Agder til et dagsseminar på Lillesand rådhus. Byen som har vært tydeligst på tiggernekt. Der ønsker han å tegne et mulighetsbilde for hvordan vi kan hjelpe romfolk både her og i eget land.

(Fra Menighetsbladet nr 2 2018)

publisert av beritlia, 24.september 2018

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Tirsdag 16. Oktober,
19:00 Tigging og tiggere v/Ivar Skippervold
Alle er velkommen til Fredheim menighetshus!
Onsdag 17. Oktober,
11:00 Fredheim - Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til et par timer der vi hygger oss med prat og medbrakt niste. Kaffe/te betaler du 10 kr for og drikker så mye du vil. Håper vi ses!
19:00 Kirkeforeningens årlige møte
på Fredheim menighetshus. Tema: Bedehusene våre. Vi deler minner og synger de kjære bedehussangene. Bevertning. Gave til Kirkeforeningen. Velkommen!
Torsdag 18. Oktober,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag! For alle barn fra 5 år - 5. klasse.
Søndag 21. Oktober,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd.
16:00 Gladsang kveld i Holla kirke
Velkommen til gladsang kveld! Scala og Unge Røster deltar. Det blir allsang og vi har med en egen musikkgruppe som spiller gjennom hele kvelden. Samarbeid m/Torgeir Hegland og Gunnhildur Baldursdottir.
Onsdag 24. Oktober,
18:00 Felles menighetsrådsmøte
med Lunde og Flåbygd sokneråd på Fredheim menighetshus.
Torsdag 25. Oktober,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
17:30 Familietorsdag
Velkommen til Familietorsdag! Noahs Ark.
Powered by Cornerstone