Ivar Skippervold - tigging og tiggere

Tirsdag 16.oktober kl 19.00 kommer han til Fredheim menighetshus for å snakke om tigging og tiggere.
Ivar Skippervold - tigging og tiggere

Uka etter at Ivar Skippervold kommer med sin nye bok "Tiggeren" på Z-Forlag, kommer han på besøk til Ulefoss.

Han har de siste fem åra vært ansatt som sokneprest i Agder og Telemark bispedømme, og har i denne perioden fulgt tiggeren Venus tett. Det har utviklet seg til et vennskap, og for Ivar et utvidet kjennskap til romfolkets historie.

Det er et folk uten land, uten hellig bok, og uten felles nedskrevet historie. De utvandret fra India for omtrent 1000 år siden, og har levd et omflakkende liv. Mange av de som i dag gjester vårt land kommer fra Romania.

Der var romfolket slaver i 500 år, helt fram til 1860. "Det lærte jeg ikke på skolen", forteller Ivar. "Da fikk vi vite at slaver var afrikanere som ble tatt til Amerika." Ivar ønsker med denne boka å skape en større forståelse for romfolkets situasjon, og fortelle om den humanitære hjelpen som foregår i våre fylker.

Dagen før Ivar kommer til Ulefoss vil han møte de fleste ordførerne og sentrale næringslivsfolk i Agder til et dagsseminar på Lillesand rådhus. Byen som har vært tydeligst på tiggernekt. Der ønsker han å tegne et mulighetsbilde for hvordan vi kan hjelpe romfolk både her og i eget land.

(Fra Menighetsbladet nr 2 2018)

publisert av beritlia, 24.september 2018

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 27. Februar,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi kommer sammen til et uformelt treff der vi møtes for å prate og ha det hyggelig. Du tar med deg niste og får drikke så mye kaffe/te som du vil for 10 kr. Hvis dette høres interessant ut, så møt opp. VELKOMMEN
Torsdag 28. Februar,
17:30 Familietorsdag på Fredheim
Velkommen til familietorsdag med enkel middag.
Lørdag 2. Mars,
11:00 Lørdagsklubb
Vel møtt til lørdagsklubb! Bibelfortelling, sang og aktiviteter! Og bitetid, selvfølgelig!
Søndag 3. Mars,
10:00 Familie- og karnevalsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familie- og karnevalsgudstjeneste ved Leif Raustøl. Utdeling av 3-års bok/bibel.
18:00 Konsert i Helgen kirke
Onsdag 6. Mars,
18:00 Askeonsdag-gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til askeonsdag-gudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Torsdag 7. Mars,
17:30 Supertorsdag ved Holla kirke
Velkommen til Supertorsdag! Vi samles rundt bålpanna ved Holla kirke. Husk varme klær.
Søndag 10. Mars,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Onsdag 13. Mars,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi kommer sammen til et uformelt treff der vi møtes for å prate og ha det hyggelig. Du tar med deg niste og får drikke så mye kaffe/te som du vil for 10 kr. Hvis dette høres interessant ut, så møt opp. VELKOMMEN
Torsdag 14. Mars,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Powered by Cornerstone