Biskopens juleandakt

Biskopens juleandakt

«Husk nåderike Jesus, jeg er din reises årsak» Disippelen Johannes beskriver julens mysterium med disse ordene: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» Vi kaller julens store hendelse for inkarnasjonen, at Gud ble menneske, født som en av oss i en stall.

Dette er større enn tanken vår kan fatte. Kirkefader Tertullian sier derfor om dette ufattelige som vi nå skal feire at «dette er så utrolig at det må være sant.»

Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet fotografere er sammensatt av de to greske ordene «lys» og «skrive». Direkte oversatt betyr det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud. Han tegner et sant bilde av hvordan Gud er. Det som ikke var mulig tidligere, å se Gud, ble nå mulig. Jesus sier om seg selv: «Den som har sett meg, har sett Far.»

Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i sine brev om det han har sett og hørt. Han så hvordan Jesus møtte mennesker med verdighet. Hvordan han førte de som var utenfor fellesskapet inn i fellesskapet. De som kom med skyld, ble tilgitt og satt fri. De som manglet håp, fikk håpet tilbake. De som manglet mening, gav han mening med livet. Det var det de kunne se med egne øyne. De så at Guds navn er barmhjertighet.

En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som kjennetegnet Jesus?» Hun svarte: «Han snudde aldri ansiktet sitt bort fra noe menneske.»

Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det sier også noe mer. I Mozarts Requiem synger koret «Husk nåderike Jesus (pie Jesu), jeg er din reises årsak.» Det var altså menneskenes frelse som var grunnen til at Han som var i begynnelsen hos Gud, la ut på reisen ned til oss her på jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen derfor: «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi oss et bilde av Gud. Han kom for å frelse.

I dette året har vi markert at det er fem hundre år siden reformasjonen startet. Et av reformasjonens kjerneord er ordene «troen alene». Det er ved troen på Jesus at Gud tilbyr oss sin frelse. Ikke ved vår egen innsats. Jesus utfordrer oss til å respondere på at han kom til jorden. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:

Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn
.

Med ønske om en velsignet julehøytid.

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

 

Publisert av Anette S. Krøgli, 30.11.2017
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 18. Mars,
16:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Tirsdag 20. Mars,
18:00 Fasteaksjon 2018 for Kirkens Nødhjelp
Konfirmanter, foreldre og andre kommer rundt og samler inn penger. Du kan også bruke Vipps.
Onsdag 21. Mars,
11:00 Fredheim-Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til et par timer der vi hygger oss med prat og medbrakt niste. Kaffe/te betaler du en tier for og drikker så mye du vil. Håper vi sees.
Torsdag 22. Mars,
17:00 Holla Mini Gospel
Velkommen til Holla Mini Gospel på Fredheim menighetshus.
17:30 Super Torsdag
Supertorsdag hver torsdag kl. 17.30 på Fredheim menighetshus. For alle fra 5 år—5. klasse. Vi leker sammen. Vi hører fortellinger fra Bibelen. Vi synger og dramatiserer. Vi lager ting. Vi koser oss med mat og drikke. VELKOMMEN!
18:00 Møte i menighetsrådet
Helgen montessoriskole
Søndag 25. Mars,
18:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Palmesøndag.
Torsdag 29. Mars,
19:30 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Skjærtorsdag.
Fredag 30. Mars,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Langfredag.
Søndag 1. April,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Andreas Grossmann.
Powered by Cornerstone