Konfirmant 2020

Velkommen som konfirmant i Holla og Helgen menighet 2019/2020.
Konfirmant 2020 

Konfirmanter 2020 i Holla og Helgen menighet: 

(oppdatert 27.08.2020):

Mandag 31. august 2020 kl. 14.30 – kl. 16.00.
Konfirmantene møter i Holla kirke direkte etter skolen. Da vil dere få møte prost Asgeir Sele og dere vil ha en gjennomgang av bl.a. samtalegudstjenesten og konfirmasjonsdagen.


Fredag 4. september kl. 19.00 er det samtalegudstjeneste ved Asgeir Sele. 
Alle konfirmantene møter opp med konfirmasjonsklær kl. 17.00 i Holla kirke. Det blir fotografering kl. 17.30 (gruppebilde). P.g.a. korona-situasjonen er årets samtalegudstjeneste forbeholdt konfirmantene og deres gjester. Det blir dessverre ikke fest for konfirmantene etter samtalegudstjenesten.


Konfirmasjonsgudstjenester ved Asgeir Sele:
NB! P.g.a. korona-situasjonen er årets konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres gjester.

Holla kirke 20. september 2020 kl. 10.00:
(Hver konfirmant kan ha med 10 gjester hver) 
Austevoll, Isabelle H.
Bakken, Tobias K
Febakke, Lykke Tomine E.
Flod-Andersen, Kevin
Fritheim, Oliver
Grindem, Hanna
Halvorsen, Lars Olav
Jonskås, Mathias
Jørgensen, Tore B

Holla kirke 20. september 2020 kl. 11.30:
(Hver konfirmant kan ha med 10 gjester hver) 
Lindgren, Katarina
Normann, Ann Christine B
Samuelsen, Henriette
Simonsen, Theodor S
Stensrud, Mathias L
Svensson, Christina
Torgersen, Julia H
Andersen, Sander M
Bauge, Thea Benedikte R

Holla kirke 20. september 2020 kl. 13.00:
(Hver konfirmant kan ha med 12 gjester hver) 
Bergland, Even A
Egell – Johnsen, Anna C T
Halvorsen, Mathias Andre V
Kjeldsen, Margit G
Plassen, Nikolai S
Sisaye, Jerusalem T
Vik, Marie
Waal, Kittil

Helgen kirke 27. september 2020 kl. 10.30:
(Hver konfirmant kan ha med 8 gjester hver) 
Andersen, Marion J
Bakken, Henriette, S
Baldursdottir, Emilia

Helgen kirke 27. september 2020 kl. 12.00:
(Hver konfirmant kan ha med 12 gjester hver) 
Førland, Kaja
Næset, Susanne B

Vi har behov for å få tilsendt navneliste med navn, tlf. nr. og bostedskommune, på gjester som skal delta på gudstjenesten.
(Dette kreves av FHI.no). Dette sendes kirken@nome.kirken.no innen 10. september 2020. Listen vil bli tatt vare på i 10 dager før den makuleres etter konfirmasjonstidspunktet. P.g.a. korona-restriksjoner er årets samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenester forbeholdt konfirmantene og deres forhåndsavtalte gjester.Vi har en egen FB side som heter: «Konfirmant 2020 Holla og Helgen sokn». Her vil vi gi mye informasjon gjennom året, og vi ber dere søke opp siden og be om å legge deg til som venn.
 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 24. januar,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Torsdag 28. januar,
19:00 AVLYST Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Søndag 31. januar,
18:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Torsdag 18. februar,
19:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Søndag 14. mars,
00:00 Menighetens årsmøte
på Fredheim menighetshus rett etter gudstjenesten
Torsdag 25. mars,
19:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Torsdag 29. april,
19:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Torsdag 17. juni,
19:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Powered by Cornerstone