Konfirmant 2020

Velkommen som konfirmant i Holla og Helgen menighet 2019/2020.
Konfirmant 2020
17.03.2020: 
Hei alle sammen!
P.g.a korona-situasjonen blir konfirmasjonene utsatt til høsten. Vi kommer tilbake til datoene når vi vet mer. 
Hilsen oss på kirkekontoret

20.03.2020:
Vi har bestemt å gjennomføre konfirmasjon på følgende dater, under forutsetning av at det fortsatt ikke er restriksjoner:

Holla og Helgen:

Fredag 4. september 2020           Samtalegudstjeneste i Holla kirke kl. 18.00 - med fest i etterkant.

Søndag 20. september 2020       Holla kirke kl. 10.30 og 12.30

Søndag 27. september 2020       Helgen kirke kl. 11.00

Oversikt over konfirmanter 2020 i Holla og Helgen menighet:
NB! Med nye datoer:

Holla kirke 20. sept. kl. 10.30
Ann Christine Bø Normann
Christina Svensson
Hanna Grindem
Henriette Samuelsen
Isabelle Herfoss Austevoll
Julia Hansen Torgersen
Katarina Lindgren
Kevin Flod-Andersen
Lars Olav Halvorsen
Lykke Tomine Egeland Febakke
Mathias Jonskås
Mathias Langeland Stensrud
Oliver Fritheim
Teodor Sollid Simonsen
Tobias Kvanli Bakken
Tore Bjørnfeld Jørgensen

Holla kirke 20. sept. kl. 12.30
Anna Corazon Taquiqui Egell-Johnsen
Even Askedalen Bergland
Jerusalem Tesfaye Sisaye
Kittil Waal
Margit Gunhildgard Kjeldsen
Marie Vik
Mathias Andre Vikje Halvorsen
Nikolai Sinnerud Plassen
Sander Mäklin Andersen
Thea Benedikte Rui Bauge

Helgen kirke 27. sept. kl. 11.00
Emilía Baldursdóttir
Henriette Skibevåg Bakken
Kaja Førland
Marion Johansen Andersen
Susanne Berberg Næset

Det er sokneprest Vebjørn Sagedal som har ansvaret for konfirmantene 2019/2020: Tlf: 958 28 354 / e-post: vebjorn@nome.kirken.no

Vi har en egen FB side som heter: «Konfirmant 2020 Holla og Helgen sokn». Her vil vi gi mye informasjon gjennom året, og vi ber dere søke opp siden og be om å legge deg til som venn.

 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 9. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ulf Vege. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 16. august,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste! Innsettelse av ny sokneprest, Hege Merethe Andal Hofsten.
Søndag 30. august,
12:00 Oppstartsfest på Helgen klubbhus
Velkommen til oppstartsfest og gudstjeneste ved Hege Merethe Andal Hofsten.
Tirsdag 1. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Fredag 4. september,
18:00 Samtalegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til samtalegudstjeneste ved Hege Merethe Andal Hofsten.
Torsdag 10. september,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Tirsdag 15. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Torsdag 17. september,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 20. september,
10:30 Konfirmasjon i Holla kirke
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste ved Hege Merethe Andal Hofsten.
Powered by Cornerstone