Nome kirkelige fellesråd søker trosopplærer/ungdomsarbeider

Nome kirkelige fellesråd søker trosopplærer/ungdomsarbeider

Stilling ledig som trosopplærer/ungdomsarbeider i 50% stilling i Lunde og Flåbygd sokn. Søknadsfrist 23.februar 2024.

Midt i Telemark ligger Nome kommune med ca. 6500 innbyggere. Her er et levende kulturliv og aktivt menighetsarbeid.
Naturen er vakker med tilknytning til Telemarkskanalen, fjell og innsjøer. Det ligger godt til rette for et variert friluftsliv både til lands og til vanns.

Nome kirkelige fellesråd består av 2 sokn, Holla og Helgen sokn og Lunde og Flåbygd sokn. Soknene tilhører Øvre Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme. Vi har totalt 6 kirker, derav en middelalderkirke og 1 kapell med tilhørende kirkegårder. Hvert sokn har hvert sitt menighetshus med stor aktivitet.

Vi er en stab bestående av kirkeverge, sekretær, sokneprester, organister, trosopplærere og kirketjenere.

Nome kirkelige fellesråd søker trosopplærer/ungdomsarbeider i 50% stilling i Lunde og Flåbygd sokn.

Alle barn som er døpt i Den norske kirke får tilbud om oppfølging av dåpen i alderen 0-18 år, såkalt dåpsopplæring. En trosopplærer, er sammen med kirkeverge, prest og frivillige, ansvarlig for planlegging og gjennomføring av menighetens dåpsopplæring. Vi søker en engasjert trosopplærer/ungdomsarbeider som vil være med å videreutvikle og iverksette trosopplæringstiltak samt rekruttere og inspirere frivillige.


Stillingen er todelt og fordelt som følger: 30% som trosopplærer og 20% som ungdomsarbeider.

Aktuelle tiltak:

 • Trosopplærer vil være ansvarlig for drift av supertorsdag for barn i 1. – 6. trinn, ha en engasjert rolle i familiegudstjenester og familiemiddag, utdeling av bøker, arrangere Lys Våken og Tårnagenter m.m.
 • Ungdomsarbeider vil være ansvarlig for drift av ungdomsklubben Fidus og være med i konfirmantundervisning. Ledertrening vil være en viktig oppgave, i samarbeid med «Ønsket og elsket», som er prostiets felles ungdomsprosjekt. Ungdomsarbeideren må være delaktig på konfirmasjonsleir om sommeren, samt ulike arrangement som «Ønsket og elsket» arrangerer og rekruttere nye ungdomsledere i samarbeid med prest.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge.
 • Evne til å planlegge og arbeide selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Relevant utdanning/erfaring innenfor pedagogikk og/eller kristendom.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Andre med relevant utdanning/erfaring kan søke.
 • Må være medlem av Den norske kirke.

Endelig stillingsbeskrivelse utarbeides i samarbeid med den som skal tilsettes.
Det kreves at den som tilsettes må fremlegge politiattest.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger.
 • Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor, inkludert kvelds-, helge- og høytidstillegg.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.
 • Endelig stillingsbeskrivelse utarbeides i samarbeid mellom den som tilsettes og Nome kirkelig fellesråd.

Søknadsfrist: 23. februar 2024.

Søknad med CV og referanser, kopi av vitnemål og attester kan sendes til:
Nome kirkelige fellesråd, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
E-post:
mona@nome.kirken.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Kirkeverge Mona Halsvik, tlf. 95727214.

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 16. juni,
11:00 Gudstjeneste
i Flåbygd kyrkje. Felles for begge menighetene.
Søndag 23. juni,
11:00 Gudstjeneste
i Romnes kirke. Felles for begge menighetene.
Søndag 30. juni,
11:00 Gudstjeneste
i Lunde kyrkje. Felles for begge menighetene.
Mandag 1. juli,
4 dager Konfirmantsamling
KONFIRMANTLEIR på Gjennestad, Stokke. Begge grupper.
Søndag 7. juli,
15:00 Gudstjeneste
i Kilen kapell. Felles gudstjeneste for menighetene i Nome og Kviteseid kommune.
Søndag 14. juli,
11:00 Gudstjeneste
i Romnes kirke. Felles for begge menighetene.
Søndag 21. juli,
11:00 Gudstjeneste
i Flåbygd kirke. Felles for begge menighetene.
Mandag 29. juli,
18:00 Kveldsgudstjeneste
i Romnes kirke. Felles for begge menighetene.
Søndag 4. august,
11:00 Gudstjeneste
i Flåbygd kyrkje. Felles for begge menighetene.
Tirsdag 3. september,
17:15 MiniGospel
Oppstart MiniGospel i Holla kirke, for alle barn mellom 3-6 år sammen med en voksen. Hjertlig velkommen!
Powered by Cornerstone