Hollagospel 2023/2024

Hollagospel 2023/2024

Hollagospel er et nytt kor for barn i mellomtrinnet (1. - 4. trinn).

Koret koser seg med sang og lek i Holla kirke annen hver tirsdag kl. 18:15-19:00 og foresatte kan gjerne være med. I tillegg synger vi med på utvalgte gudstjenester og konserter. Alle velkommen!

Plan for høsten 2023:

Tirsdag 5. september (oppstart)
Tirsdag 19. september
Tirsdag 3. oktober
Tirsdag 17. oktober
Tirsdag 31. oktober
Tirsdag 14. november
Søndag 19. november (sang i familiegudstjeneste i Helgen kirke kl. 11.00)
Tirsdag 28. november
Søndag 3. desember (sang i adventsgudstjeneste i Holla kirke 11.00)

 

Plan for våren 2024:

Tirsdag 16. januar (oppstart)
Tirsdag 30. januar
Søndag 4. februar (sang i familiegudstjeneste i Holla kirke kl. 11.00)
Tirsdag 13. februar
Tirsdag 27. februar
Tirsdag 12. mars
Søndag 17. mars (vårkonsert i Holla kirke kl. 17.00)
Tirsdag 2. april


Kontaktperson:
Gunnhildur Baldursdottir (organist Holla og Helgen menighet)
Tlf: 469 11 724
E-post: gunnhildur@nome.kirken.no

 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 21. februar,
00:00 Formiddagstreff
på Fredheim. Uformell samling, åpent for alle. Ta med nista di så spiser vi formiddagsmat sammen. Kaffe/te kjøper du for kr 20,-. Vi sees!
Tirsdag 27. februar,
11:00 Babysang
på Ulefoss Bibliotek, med åpent barseltreff etterpå.
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
18:15 Hollagospel
Velkommen til Hollagospel!
Onsdag 28. februar,
14:30 Konfirmantsamling
på Fredheim. Tema: Dåp og nattverd. Rød gruppe: kl 14.30-15.45 Blå gruppe: kl 16.00-17.15
19:00 Fellesskapssamling
på Fredheim. Vi spiser kveldsmat sammen. Innleder Helga Sannes Martinsen. Alle velkommen!
Torsdag 29. februar,
17:00 Møte i Holla og Helgen menighetsråd
på Fredheim menighetshus
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag på Fredheim!
Søndag 3. mars,
10:30 Konfirmantsamling
Holla kirke. Gudstjeneste. Oppmøte for begge gruppene.
11:00 Gudstjeneste
i Holla kirke.
Powered by Cornerstone