Ledig stilling som trosopplærer

Ledig stilling som trosopplærer

Nome kirkelige fellesråd søker trosopplærer i 40% stilling, med mulighet for 50% til Holla og Helgen sokn.

Midt i Telemark ligger Nome kommune med ca. 6600 innbyggere. Her er et levende kulturliv og aktivt menighetsarbeid.
Naturen er vakker med tilknytning til Telemarkskanalen, fjell og innsjøer. Det ligger godt til rette for et variert friluftsliv både til lands og til vanns.

Nome kirkelige fellesråd består av 2 sokn, Holla og Helgen sokn og Lunde og Flåbygd sokn. Soknene tilhører Øvre Telemark prosti i Agder og Telemark bispedømme. Vi har totalt 6 kirker, derav en middelalderkirke og 1 kapell med tilhørende kirkegårder. Hvert sokn har hvert sitt menighetshus med stor aktivitet. Vi er en stab bestående av kirkeverge, sekretær, sokneprester, organister, trosopplærere og kirketjenere.
 

Nome kirkelige fellesråd søker trosopplærer i 40% stilling, med mulighet for 50%
Alle barn som er døpt i Den norske kirke får tilbud om oppfølging av dåpen i alderen 0-18 år, såkalt dåpsopplæring. En trosopplærer er sammen med kirkeverge, prest og frivillige ansvarlig for planlegging og gjennomføring av menighetens dåpsopplæring. Vi søker en engasjert trosopplærer som vil være med å videreutvikle og iverksette trosopplæringstiltak samt rekruttere og inspirere frivillige.

Aktuelle tiltak er som følger:

  • Supertorsdag, Lys Våken, Bo – hjemmeleir, 24H Festival, utdeling av bøker, familiegudstjenester m.m.
  • Ledertrening vil være en viktig oppgave, blant annet i samarbeid med «Ønsket og Elsket» som er prostiets felles ungdomsprosjekt.

Omfanget av tiltak må tilpasses antall barn i de aktuelle årskullene, stillingens størrelse og søkerens kvalifikasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge.
  • Evne til å planlegge og arbeide selvstendig.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Relevant utdanning/erfaring innenfor pedagogikk og/eller kristendom.
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Andre med relevant utdanning/erfaring kan søke.

Endelig stillingsbeskrivelse utarbeides i samarbeid med den som skal tilsettes.
Søkere til stillingen må fremlegge politiattest.

Søknadsfrist:
3. juni 2022. Stillingen er ledig pr. d.d. og oppstart kan avtales.  

Søknad med CV og referanser, kopi av vitnemål og attester kan sendes til:
Nome kirkelige fellesråd
Ringsevja 30
3830 Ulefoss
E-post: mona@nome.kirken.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Sokneprest Anne Berit Sunde tlf. 917 75 062.
Leder i Holla og Helgen menighet, Stian Refsdal, tlf. 470 18 796.
Kirkeverge Mona Halsvik, tlf. 957 27 214.

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Torsdag 26. mai,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Kristi himmelfarts dag. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 29. mai,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Dåp.
Søndag 5. juni,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd. Pinsedag.
Søndag 12. juni,
17:00 Samtalegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til samtalegudstjeneste ved Anne Berit Sunde.
Onsdag 15. juni,
17:00 Møte i menighetsrådet
Felles møte med Lunde og Flåbygd sokneråd
Søndag 19. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl.
Søndag 26. juni,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 3. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 10. juli,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 17. juli,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Powered by Cornerstone