Blomstergudstjeneste i Holla kirke

Blomstergudstjeneste i Holla kirke

Velkommen til familie- og blomstergudstjeneste søndag 22. mai kl. 11.00 ved Anne Berit Sunde. Utdeling av 3-års bibel.

Denne gudstjenesten er en familiegudstjeneste og det betyr at den passer for både små og store og at den er litt enklere i formen. Alle som er (eller blir) 3 år vil få en barnebibel i gave. Invitasjon er sendt ut til 3-åringene og de kan gjerne ha med seg familien, fadderne, venner og naboer til gudstjenesten. 

Siden våren nå har kommet så fint, så tenkte vi at vi vil pynte kirka med blomster. 

         Du kan:

1) Plukke blomster og ta dem med deg når du kommer i kirka. Det er lurt om du har dem i et glass eller en kopp med litt vann, så holder de seg lengre.

2) Tegne dine egne blomster og ta med i kirka.

Så skal vi sammen pynte alteret med blomster av mange slag når gudstjenesten begynner. 

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med saft og kaker/boller.

Hjertelig velkommen!

 

Vi har sendt ut invitasjon til de 3-åringene som er døpt og bor her i menigheten, men alle 3-åringer er hjertelig velkommen til kirka og gudstjenesten. Kjenner du noen 3-åringer som ikke har fått invitasjon og som har lyst til å være med så er de velkomne til å være med, vi har bøker nok.

 

Publisert 12.05.2022

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Torsdag 26. mai,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Kristi himmelfarts dag. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 29. mai,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Dåp.
Søndag 5. juni,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Nattverd. Pinsedag.
Søndag 12. juni,
17:00 Samtalegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til samtalegudstjeneste ved Anne Berit Sunde.
Onsdag 15. juni,
17:00 Møte i menighetsrådet
Felles møte med Lunde og Flåbygd sokneråd
Søndag 19. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl.
Søndag 26. juni,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 3. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 10. juli,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 17. juli,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Powered by Cornerstone