Biskopens juleandakt 2021

Biskopens juleandakt 2021

Ikke filosofenes Gud – men Gud som er nær!

Den kjente naturvitenskapsmannen og kristne filosofen Pascal skriver i sin dagbok om en hendelse som fikk stor betydning for han. I nådens år 1654. Mandag 23 november, den hellige pave og martyr Clemens og andre martyrers fest. Fra omtrent halv elleve aften til omtrent en halv time etter midnatt. Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Ikke filosofenes og de lærdes Gud. Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred. Jesu-Kristi Gud. Din Gud skal være min Gud (Ruth 1,16)

Hva var det Pascal oppdaget? Han oppdaget den store forskjellen det er på en gud som bare er inne i hodet til mennesker, og på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som kommer inn i vår verden. Julenatt kommer Gud så nært at vi kan se Gud. Ta på han, høre stemmen, ja, se hvordan Gud er. Vi så en sårbar Gud, overlatt i menneskenes hender og omsorg. Julen er det sterkeste beviset på at vi ikke tror på en gud som bare er inne i hodene til filosofene og de lærde.  «Ordet ble menneske, og vi så Hans herlighet,» skriver Johannes.

Det var også en annen viktig oppdagelse Pascal gjorde. Det stopper ikke med at Gud kommer nær, det handler også om en relasjon mellom Gud og oss. «Din Gud skal være min Gud.» Gud ble menneske for å nå helt inn til oss. Gjennom dåpen og troen på Jesus blir dette en virkelighet.

«Alle som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1) 

Da Pascal døde, fant de en lapp sydd inn i frakken hans. Her hadde han sydd inn det som var aller viktigst i livet. På den lappen stod ikke de viktigste formlene han hadde oppdaget, men der stod ordene han hadde skrevet ned etter opplevelsen.

Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.

Velsignet jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

 

Publisert 19.11.2021
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 5. oktober,
11:00 Formiddagstreff
på Fredheim menighetshus. En uformell sammenkomst hvor vi spiser sammen og prater om løst og fast. Du tar med niste og kan kjøpe kaffe/te. Du er hjertelig velkommen!
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (sammen med en voksen).
Torsdag 6. oktober,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag! For alle i 1. - 4. klasse.
Søndag 9. oktober,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Anne Berit Sunde. Dåp. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Onsdag 12. oktober,
19:00 Fellesskapssamling
på Fredheim. Kveldsmat. Innledning ved Sverre Henriksen. Alle velkommen!
Søndag 16. oktober,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ulf Vege. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Onsdag 19. oktober,
11:00 Formiddagstreff
på Fredheim menighetshus. En uformell sammenkomst hvor vi spiser sammen og prater om løst og fast. Du tar med niste og kan kjøpe kaffe/te. Du er hjertelig velkommen!
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (sammen med en voksen).
Torsdag 20. oktober,
17:00 Møte i menighetsrådet
Fredheim menighetshus
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag! For alle i 1. - 4. klasse.
Powered by Cornerstone