Små samlingar til glede

Små samlingar til glede

Koronaåret har gjeve oss mange nye erfaringar frå det kyrkjelege arbeidet. Vi har stadig funne nye måtar å vera kyrkje på.

Når vi no lyttar til forteljingar frå kyrkjelydar rundt i landet kjem det fine historier om gudstenester, dåpssamlingar og samtalar som har funne stad med berre nokre få menneske i kyrkjerommet. 

Menneske i både glede og sorg har vorte møtt på gode måtar, og møta har vore prega av nærleik og varme. Med få menneske til stades har det blitt god dialog, og mange seier at desse små samlingane har vore verdifulle og viktige midt i ei krevjande tid. 

Det er godt å høyra slike historier. Desse forteljingane og erfaringane må vi ta vare på og henta fram når vi etter kvart skal hente kunnskap om året som har vore så annleis for oss alle.

I årsrapportane frå bispedøma er det mange som skriv om desse små samlingane. Årsrapportane er interessant lesing og til inspirasjon, og du kan lese dei på lenka under. 

Olav Fykse Tveit
Preses

Årsmelding frå bispedøma

 

Publisert 27.04.2021
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Mandag 17. mai,
09:30 Gudstjeneste utenfor Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste på kirkebakken. Prest Hege Andal Hofsten. Organist Gunnhildur Baldursdottir. Vi har noen klappstoler, men ta gjerne med egne. Alle må registrere seg ved ankomst.
Søndag 23. mai,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Hege Andal Hofsten.
Torsdag 27. mai,
17:30 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag! Sommeravslutning.
Søndag 30. mai,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 6. juni,
13:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen.
Søndag 13. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste.
Torsdag 17. juni,
19:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Søndag 20. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste.
Søndag 27. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste. Felles for begge sokn.
Søndag 4. juli,
11:00 Felles gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste! Felles for begge sokn.
Powered by Cornerstone