Vedtak om tilskudd fra Riksantikvaren

Vedtak om tilskudd fra Riksantikvaren

Nome kirkelige fellesråd søkte om tilskudd til klimaskallsikring i Flåbygd kirke og utskifting av el-anlegg i Flåbygd og Helgen kirker, i desember. I dag kom svaret fra Riksantikvaren, med den gledelige nyheten om at Flåbygd og Helgen kirker har fått tilskudd til klimaskallsikring og utskifting av el-anlegg - med til sammen 1,5 millioner kroner.

Høsten 2020 sendte Riksantikvaren ut tilbud til alle menigheter/fellesråd om å søke om tilskudd til klimaskallsikring og utskifting av rørovner i kirker som er oppført før 1850.
I denne forbindelse søkte kirkevergen om tilskudd til klimaskallsikring i Flåbygd kirke samt utskifting av el-anlegg i Flåbygd og Helgen kirker. 

I dag kom den gledelige nyheten at Riksantikvaren gir et rammetilskudd fra statsbudsjettet 2021 kap. 882 post 61: 

  • Flåbygd kirke - klimaskallsikring - med inntil kr. 900.000,-.
  • Flåbygd kirke - utskifting av gamle rørovner - med inntil kr. 300.000,-.
  • Helgen kirke - utskifting av gamle rørovner - med inntil kr. 300.000,-.

Dette er utrolig moro.
Nå begynner jobben med å skifte tak og utbedre råteskader ved inngangen/tårnet i Flåbygd kirke, samt utskifting av gamle rørovner i Flåbygd og Helgen kirker.
 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 11. april,
11:00 AVLYST! Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Torsdag 15. april,
17:30 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 18. april,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen.
Torsdag 22. april,
17:30 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 25. april,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen.
Torsdag 29. april,
17:30 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag!
19:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Søndag 2. mai,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Hege Andal Hofsten.
Torsdag 6. mai,
17:30 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 9. mai,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen.
Powered by Cornerstone