Vedtak om tilskudd fra Riksantikvaren

Vedtak om tilskudd fra Riksantikvaren

Nome kirkelige fellesråd søkte om tilskudd til klimaskallsikring i Flåbygd kirke og utskifting av el-anlegg i Flåbygd og Helgen kirker, i desember. I dag kom svaret fra Riksantikvaren, med den gledelige nyheten om at Flåbygd og Helgen kirker har fått tilskudd til klimaskallsikring og utskifting av el-anlegg - med til sammen 1,5 millioner kroner.

Høsten 2020 sendte Riksantikvaren ut tilbud til alle menigheter/fellesråd om å søke om tilskudd til klimaskallsikring og utskifting av rørovner i kirker som er oppført før 1850.
I denne forbindelse søkte kirkevergen om tilskudd til klimaskallsikring i Flåbygd kirke samt utskifting av el-anlegg i Flåbygd og Helgen kirker. 

I dag kom den gledelige nyheten at Riksantikvaren gir et rammetilskudd fra statsbudsjettet 2021 kap. 882 post 61: 

  • Flåbygd kirke - klimaskallsikring - med inntil kr. 900.000,-.
  • Flåbygd kirke - utskifting av gamle rørovner - med inntil kr. 300.000,-.
  • Helgen kirke - utskifting av gamle rørovner - med inntil kr. 300.000,-.

Dette er utrolig moro.
Nå begynner jobben med å skifte tak og utbedre råteskader ved inngangen/tårnet i Flåbygd kirke, samt utskifting av gamle rørovner i Flåbygd og Helgen kirker.
 

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 25. juli,
11:00 Felles gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn.
Torsdag 29. juli,
18:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Olsok. Felles for begge sokn.
Søndag 1. august,
11:00 Gudstjeneste ved Lunde sluse
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn. Ved dårlig vær: Lunde kyrkje.
Søndag 8. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn.
Søndag 15. august,
17:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Felles for begge sokn.
Søndag 22. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Fredag 27. august,
18:30 Samtalegudstjeneste på samfunnshuset
Velkommen til samtalegudstjeneste ved Hege Andal Hofsten.
Søndag 5. september,
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste ved Hege Andal Hofsten.
Tirsdag 7. september,
17:15 Holla minigospel i Holla kirke
Velkommen til minigospel! (Sesongoppstart)
Søndag 12. september,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles for begge sokn.
Powered by Cornerstone