Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken!

Det er nå kommet noen endringer i forbindelse med smitteverntiltak i kirken. Oppdatert informasjon kan du lese her:

INFORMASJON OM SMITTEVERN I KIRKENE I NOME
Oppdatert 16.06.2020: Nome kirkelige fellesråd har mottatt smitteveileder utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Norges kirkevergelag.

Velkommen til kirken!

Hjelp oss å delta i dugnaden for å hindre smittespredning:

  • Hold avstand og unngå fysisk kontakt (1 m). 
    Personer som bor i samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.
  • Husk god håndhygiene.
  • Unngå berøring av inventar og utstyr.
  • Personer med luftveissymptomer og sykdom skal ikke være tilstede.

Hovedkirkene
Vi ser oss nødt til å bruke Holla kirke og Lunde kirke i kirkelige handlinger framover, for å gjøre renhold enklest mulig. Ved bruk av de andre kirkene/kapell, f.eks. ved gravferd og vielser, vil antallet deltakere gå ned.

Antall deltakere i kirkelige handlinger
Maks antall deltakere i kirkelige handlinger er nå 200 personer. Ansatte/frivillige kommer i tillegg. Rommets størrelse overstyrer maksimumsantallet.

Gudstjenester
Alle deltakere må registreres inn med navn og telefon nr. Dette kan føre til noe kø inn i kirken. Vær ute i god tid. Vi håper på forståelse for dette. Det er nå lov til å bruke salmebøker. Nattverd gjennomføres med særkalk. Offergaver via Vipps.

Kirkekaffe
Det er nå mulig med kirkekaffe etter gudstjenesten. Tenk god hygiene. Man kan bruke samme serveringsbestikk.

Merking av plasser
Vi har merket av plasser til alle som deltar i kirkelige handlinger. Personer som bor i samme husstand kan sitte ved siden av hverandre.

Puter
Puter til å ha i benken er tatt bort.

Dåp, vielse og gravferd
Familien må lage liste over inviterte deltakere, som skal leveres til presten. Listene tas vare på og makuleres etter 10 dager.  

Skjermbeskyttelse
Det er laget en skjermbeskyttelse som er satt opp der frivillig/kirkevert skal sitte å ta imot deltakere i gudstjeneste, samt føre inn deltakere på lister. Listene tas vare på og makuleres etter 10 dager.  

Håndsprit
Håndsprit er tilgjengelig på sentrale steder som ved inngangen, alter, prekestol, orgel og døpefonten.

Generelt renhold
Det anbefales generelt godt renhold. Alle kontaktflater rengjøres hyppig. Før og etter kirkelige handlinger. Dette gjelder også orgel, alterbord, talerstol, mikrofoner, høyttaleranlegg, flater i sakristi m.m.

Ansatte
Våre ansatte blir fortløpende orientert om restriksjoner rundt korona. De er gjort kjent med innholdet i smittevernveilederen fra kirken sentralt. Alle ansatte blir gjort kjent med endringer pr. 16.06.2020.

Toaletter
Toalettene er åpne. Blir ofte rengjort.

Vannkanner og annet utstyr på kirkegårdene
Vannkanner og annet utstyr er tilbake på kirkegården. Sprit/håndsåpe er satt ut. Plakater er hengt ut på vannposter.

Nettsider / Facebook
Vi oppdaterer våre nettsider og FB jevnlig.

Har dere spørsmål, er dere velkommen til å ta kontakt med kirkevergen, tlf. 35946262.

Ulefoss 16.06.2020
Kirkeverge Mona Halsvik

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 5. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 12. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 19. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 26. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 2. august,
11:00 Gudstjeneste ved Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 9. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ulf Vege. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 16. august,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste! Innsettelse av ny sokneprest, Hege Merethe Andal Hofsten.
Søndag 30. august,
12:00 Oppstartsfest på Helgen klubbhus
Velkommen til oppstartsfest og gudstjeneste ved Hege Merethe Andal Hofsten.
Tirsdag 1. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Powered by Cornerstone