Andakt til Maria budskapsdag

Andakt til Maria budskapsdag

Sokneprest Vebjørn Sagedal deler sine tanker omkring Luk 1,26-38


På søndag er det Maria Budskapsdag. Det er en festdag i kirken. Det er dagen hvor vii feirer at Maria sa ja til å bli Jesu mor. Og vi feirer at Gud valgte å bli menneske, for å frelse menneskene.
Maria tok et modig valg da hun sa ja til å føde Guds Sønn. For det var farlig å få barn på den tida. Det var ikke noe helsevesen sånn som nå. Man måtte føde hjemme, og det var ikke risikofritt.
Men Maria valgte likevel å ta sjansen. Hun la livet sitt i Guds hender, og det var et modig valg. Så vet vi jo i ettertid at det gikk bra, men det visste ikke Maria på forhånd. Hun måtte bare våge å stole på Gud, og Gud er til å stole på. Han holdt sitt løfte til Maria.


Hun fødte Jesus og han vokste opp.. Maria måtte oppdra Jesus, hun måtte lære Jesus å gå, for eksempel. Men hun visste hele tiden at Jesus var kalt til et spesielt oppdrag. Han var ikke bare Maria og Josefs sønn, men Guds sønn. Vi vet ikke om hun visste at Jesus en dag måtte dø, men kanskje ante hun det. Uansett var hun trofast ved hans side hele veien gjennom livet, helt til korset. Men og videre til den tomme graven, og Maria fikk oppleve at det engelen hadde sagt til henne ble oppfylt.
Men da hun sa ja, visste ikke Maria hva som kom, men hun visste at det sikkert ikke bare ble enkelt. Likevel valgte hun å stole på Gud. Hun våget å stole på ham. Og Gud var med henne, både i de gode dagene, og i de vanskelige dagene. Og sånn vil Gud være med oss også. «Vær ikke redd for jeg er med deg, se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør det sterk og hjelper deg, ja holder deg oppe med min frelserhånd,» sier Gud i Jes 41,10.


Som Maria vet ikke vi heller hva som venter oss rundt neste sving på livets vei, det vet ingen. Men det er en ting vi kan være sikre på, og det er at Gud vil gå sammen med oss. Noen ganger er det lett å tro på det løftet, men andre ganger kan det være vanskelig. Da er det godt å vite at Gud alltid er der uansett. Han forlater oss aldri, og sånn som han var med Maria sånn vil han være med oss også.


Vi synger med Maria vår store glede ut
til ham som gav oss Jesus, til himlens høye Gud.
For hellig er hans navn, ja hellig er hans navn.

Han arm er sterk og mektig , med velde går han frem,
men ser de små og svake og elsker nettopp dem.
For hellig er hans navn, ja hellig er hans navn.


Han lar sin nåde strømme mot sine barn på jord.
Han holder det han lover. Vi stoler på hans ord.
For hellig er hans navn, ja hellig er hans navn.

Tekst: Eyvind Skeie. Melodi: Harald Gullichsen Norsk salmebok nr. 131

publisert av beritlia, 22.03.2020

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 16. august,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste! Innsettelse av ny sokneprest, Hege Merethe Andal Hofsten.
Søndag 30. august,
12:00 Oppstartsfest på Helgen klubbhus
Velkommen til oppstartsfest og gudstjeneste ved Hege Merethe Andal Hofsten.
Tirsdag 1. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Fredag 4. september,
18:00 Samtalegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til samtalegudstjeneste.
Torsdag 10. september,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Tirsdag 15. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Torsdag 17. september,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 20. september,
10:30 Konfirmasjon i Holla kirke
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste.
12:30 Konfirmasjon i Holla kirke
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste.
Powered by Cornerstone