Koronaviruset

Koronaviruset

Oppdatert 25.03.2020: I henhold til samtale med kommuneoverlegen i Midt-Telemark og Nome kommuner, avlyser vi aktiviteter og gudstjenester inntil videre. I samarbeid med Øvre-Telemark prosti, jobber det med å legge ut andakter daglig. Les mer her:

I forbindelse med spredning av Koronaviruset oppfordrer Kirkerådet alle menigheter til fortsatt å følge Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer nøye. Her vil man finne den sikreste informasjonen og den oppdateres jevnlig.

Fasteaksjon
Fasteaksjonen vil i år bli digital. Følg med på våre nettsider og FB.

Gudstjenester
Gudstjenester er avlyst inntil videre. I samarbeid med Øvre-Telemark prosti jobbes det med å legge ut andakter daglig. Vi skal informere så godt vi kan. 

Dåp og vielser
Dåp og vielser som er planlagt vil bli gjennomført etter strenge restriksjoner. Presten vil ta kontakt med deg.

Konfirmasjon
Samtalegudstjeneste og konfirmasjon er utsatt til september. 

Gravferd
Grafvferd vil bli gjennomført. I hovedkirkene i Nome er det satt et max antall for nærmeste familie og venner på 15 personer, Stab kommer i tillegg.
Vi oppleverer at de etterlatte er positive i en vanskelig situasjon. Vi kan tilby minnemarkering ved et seinere tidspunkt, eller urnebegravelse dersom det er ønskelig. 
Ta kontakt med oss - og begravelsesbyrå. Sammen får vi dette til.  

Vi oppdaterer etter hvert som vi får ny informasjon. 

Les mer på Nome kommunes hjemmeside her:
https://www.nome.kommune.no/aktuelt/

Les mer på Folkehelseinstituttet her:
https://www.fhi.no/

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Fredag 10. April,
11:00 AVLYST: Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Langfredag.
Søndag 12. April,
11:00 AVLYST: Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Nattverd.
Onsdag 15. April,
11:00 AVLYST FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi kommer sammen til et uformelt treff der vi møtes for å prate og ha det hyggelig sammen. Du tar med deg niste og får drikke så mye kaffe/te som du vil for 15 kr Hvis dette høres interesant ut, så møt opp. VELKOMMEN
Torsdag 16. April,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag. Dette er et tilbud fra 4 år og opp til 5. klasse (eller lenger hvis du vil).
Søndag 19. April,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal.
12:30 Årsmøte 2020
Fredheim menighetshus
Torsdag 23. April,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag. Dette er et tilbud fra 4 år og opp til 5. klasse (eller lenger hvis du vil).
Fredag 24. April,
18:00 UTSATT! Samtalegudstjeneste i Holla kirke
P.g.a. korona-virus situasjonen blir konfirmasjon utsatt til høsten. Dette gjelder også for samtalegudstjenesten. mer info kommer.
Torsdag 30. April,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag. Dette er et tilbud fra 4 år og opp til 5. klasse (eller lenger hvis du vil).
Torsdag 7. Mai,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag. Sesongavslutning. Familien inviteres.
Powered by Cornerstone