Koronaviruset

Koronaviruset

Oppdatert 25.03.2020: I henhold til samtale med kommuneoverlegen i Midt-Telemark og Nome kommuner, avlyser vi aktiviteter og gudstjenester inntil videre. I samarbeid med Øvre-Telemark prosti, jobber det med å legge ut andakter daglig. Les mer her:

I forbindelse med spredning av Koronaviruset oppfordrer Kirkerådet alle menigheter til fortsatt å følge Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer nøye. Her vil man finne den sikreste informasjonen og den oppdateres jevnlig.

Fasteaksjon
Fasteaksjonen vil i år bli digital. Følg med på våre nettsider og FB.

Gudstjenester
Gudstjenester er avlyst inntil videre. I samarbeid med Øvre-Telemark prosti jobbes det med å legge ut andakter daglig. Vi skal informere så godt vi kan. 

Dåp og vielser
Dåp og vielser som er planlagt vil bli gjennomført etter strenge restriksjoner. Presten vil ta kontakt med deg.

Konfirmasjon
Samtalegudstjeneste og konfirmasjon er utsatt til september. 

Gravferd
Grafvferd vil bli gjennomført. I hovedkirkene i Nome er det satt et max antall for nærmeste familie og venner på 15 personer, Stab kommer i tillegg.
Vi oppleverer at de etterlatte er positive i en vanskelig situasjon. Vi kan tilby minnemarkering ved et seinere tidspunkt, eller urnebegravelse dersom det er ønskelig. 
Ta kontakt med oss - og begravelsesbyrå. Sammen får vi dette til.  

Vi oppdaterer etter hvert som vi får ny informasjon. 

Les mer på Nome kommunes hjemmeside her:
https://www.nome.kommune.no/aktuelt/

Les mer på Folkehelseinstituttet her:
https://www.fhi.no/

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 16. august,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste! Innsettelse av ny sokneprest, Hege Merethe Andal Hofsten.
Søndag 30. august,
12:00 Oppstartsfest på Helgen klubbhus
Velkommen til oppstartsfest og gudstjeneste ved Hege Merethe Andal Hofsten.
Tirsdag 1. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Fredag 4. september,
18:00 Samtalegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til samtalegudstjeneste.
Torsdag 10. september,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Tirsdag 15. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Torsdag 17. september,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 20. september,
10:30 Konfirmasjon i Holla kirke
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste.
12:30 Konfirmasjon i Holla kirke
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste.
Powered by Cornerstone