Konfirmasjon våren 2020 er utsatt

Konfirmasjon våren 2020 er utsatt

På grunn av koronapandemien, må vårens konfirmasjon utsettes til etter sommerferien.
 

Les mer her: kirken.no

Dette er vi kjempelei oss for! 

20.03.2020:
Vi har bestemt å gjennomføre konfirmasjon på følgende dater, under forutsetning av at det fortsatt ikke er restriksjoner:

Holla og Helgen:

Fredag 4. september 2020         Samtalegudstjeneste i Holla kirke kl. 18.00 - med fest i etterkant.

Søndag 20. september 2020       Holla kirke kl. 10.30 og 12.30

Søndag 27. september 2020       Helgen kirke kl. 11.00

Publisert 20.03.2020

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 16. august,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste! Innsettelse av ny sokneprest, Hege Merethe Andal Hofsten.
Søndag 30. august,
12:00 Oppstartsfest på Helgen klubbhus
Velkommen til oppstartsfest og gudstjeneste ved Hege Merethe Andal Hofsten.
Tirsdag 1. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Fredag 4. september,
18:00 Samtalegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til samtalegudstjeneste.
Torsdag 10. september,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Tirsdag 15. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Torsdag 17. september,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 20. september,
10:30 Konfirmasjon i Holla kirke
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste.
12:30 Konfirmasjon i Holla kirke
Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste.
Powered by Cornerstone