Årsmøte 2020 NB: NY DATO

Årsmøte 2020 NB: NY DATO

Årsmøtet er utsatt til søndag 19.april kl 12.30 på Fredheim menighetshus! Årsmeldinga er lagt ut her.

Vi avholder årsmøtet i Holla og Helgen menighet søndag 19.april kl 12.30 på Fredheim menighetshus. Vi starter med kaffe og kaker. Deretter presenterer vi årsmelding, regnskap og budsjett. Er det saker du ønsker å drøfte er det god anledning til det.

Her er en enkel årsstatistikk over kollekt, givertjeneste og innsamla midler i 2019:

ÅRSSTATISTIKK+2019.pdf

Her kan du lese årsmeldinga:

20200201 ÅRSMELDING FOR HOLLA OG HELGEN MENIGHET I 2019.pdf

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 5. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 12. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 19. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 26. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 2. august,
11:00 Gudstjeneste ved Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 9. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ulf Vege. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 16. august,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste! Innsettelse av ny sokneprest, Hege Merethe Andal Hofsten.
Søndag 30. august,
12:00 Oppstartsfest på Helgen klubbhus
Velkommen til oppstartsfest og gudstjeneste ved Hege Merethe Andal Hofsten.
Tirsdag 1. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Powered by Cornerstone