HÅP 2020 - konferanse for en bedre verden

HÅP 2020 - konferanse for en bedre verden

Er du interessert i kirkens utadrettede arbeid og opptatt av kirken som en motkraft mot polarisering og undertrykkelse? Da er konferansen Håp 2020 noe for deg. Onsdag 4. mars samles et knippe av dyktige foredragsholdere som brenner for diakoni, dialog og misjon i Notodden.

Konferansen er delt i to. På formiddagen arrangeres det faglige seminarer på Campus Notodden kl. 10-14. Deretter blir det fire timers opphold før del to av konferansen holdes i Heddal låvekirke. Kveldsarrangementet er rettet mot et bredere publikum, men det er ikke noe i veien for at man kan delta på begge sesjonene.

-Håpet er det siste som dør, heter det. Her har kirken en viktig rolle som medvandrer og støttespiller. På den måten kan kirken bidra til en bedre verden, fremholder foredragsholderne.

Roy Mersland, professor i internasjonal økonomi ved Universitetet i Agder (UiA), vil snakke om kirken som en motor for å styrke fattige menneskers økonomi. Mersland har bakgrunn som misjonær i Ecuador og har engasjert seg i mikrofinans-virksomhet.

Arnhild Leer-Helgesen, førsteamanuensis i utviklingsstudier ved UiA har doktorgrad i internasjonal diakoni. Hun har jobbet med utviklingsarbeid i Bolivia og har hatt verv som komitémedlem i Mellomkirkelig råd. Hennes tema er «Spenning og samsvar mellom ord og handling i internasjonal diakoni».

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark, vil holde innledningsforedraget om misjon på formiddagen, og han deltar også på kveldsarrangementet.

På kveldsarrangementet vil Notto R. Telle og Marit Breen i tillegg delta.

Notto Telle sitt tema er «Gi håpet rom i denne tid – om menneskesyn og livsalvor». Han er kjent som forfatter av en rekke bøker og har vært professor i økumenikk ved Universitetet i Oslo.

Marit Breen har temaet «Når kvinner slipper til i kirken – kvinnefrigjøring i Etiopia». Hun har mastergrad i globale studier og har jobbet med kvinners rettigheter for NMS i Etiopia siden 2012.  Breen har god kjennskap til de initiativene som årets fredsprisvinner, Etiopias president Abiy Ahmed, har satt i gang.

Bak konferansen står Det norske misjonsselskap (NMS), Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) og Den norske kirke i Agder og Telemark.

Påmelding innen 26. februar til: Silje Sjøtveit på epost: siljes@nms.no

Se også: HÅP 2020-pdf

 

 

Publisert av Anette S. Krøgli, 17.01.2020
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 5. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 12. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 19. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 26. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 2. august,
11:00 Gudstjeneste ved Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 9. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ulf Vege. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 16. august,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. august,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste! Innsettelse av ny sokneprest, Hege Merethe Andal Hofsten.
Søndag 30. august,
12:00 Oppstartsfest på Helgen klubbhus
Velkommen til oppstartsfest og gudstjeneste ved Hege Merethe Andal Hofsten.
Tirsdag 1. september,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til minigospel!
Powered by Cornerstone