Biskopens juleandakt: Løfter om kjærlighet!

Biskopens juleandakt: Løfter om kjærlighet!

En håndverker var kjent for ikke å komme når han hadde lovet. Hans begrunnelse var: «Man kan ikke både love og holde på én gang». Vi har vel alle gjort våre egne erfaringer både i forhold til de løfter vi selv har gitt, og de som andre har gitt til oss. Det er ikke alltid samsvar mellom ord og handling.

Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt: «Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet». Det du skriver i sand, blir ikke stående. Vind og bølger hvisker skriften ut. Det blir glemt for alltid. Skal løfter ha en verdi, må de oppfylles. Løfter om kjærlighet må gi seg praktisk utslag i handlinger som viser at du er glad i et menneske.

Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive seg inn i manntall, skriver samtidig Gud seg inn i vår historie ved at Jesus blir født som et barn. Juleevangeliet begynner slik på latin: Factum est – fakta er. En har sagt at julenatt fikk Gud adresse på jorden. 

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden,» skriver Johannes. Ordet fotografere kommer fra gresk og betyr direkte oversatt «å skrive med lys». Når Jesus skriver seg inn i vår verden, tegner han et bilde av hvordan Gud er, med ord og ikke minst i konkret handling.  

Guds løfter om kjærlighet blir synlig når han blir en av oss. Guds løfter om kjærlighet får sitt aller tydeligste tegn når Jesus gir sitt liv for vår skyld. Så høyt er vi elsket av Gud.

Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i vår historie. I Østkirken sier de: «Kristus ble det vi er, for at vi skal bli det Han er». Han ønsker å skrive seg inn i våre liv. Det er det som kalles tro. Troen er relasjon til Jesus. Johannes skriver i sitt juleevangelium: «Men alle som tok imot han, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn».

Julen forteller oss at Gud ikke skriver sine løfter om kjærlighet i sand, men i handling.

Med ønske om en velsignet julehøytid!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

 

Publisert av Anette S. Krøgli, 28.11.2019
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 11. Desember,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi samles kl 11 - 13 til et uhøytidelig treff der vi koser oss med medbrakt niste og drikker så mye kaffe/te vi vil for 15 kr. Hjertelig velkommen.
19:30 Førjulskonsert i Lunde kykje
Velkommen til førjulskonsert med d`Draup fra Drangedal.
Søndag 15. Desember,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal.
19:00 Julekonsert i Flåbygd kyrkje
Velkommen til julekonserten "Jol m.m." med Kjetil Flatland.
Tirsdag 24. Desember,
14:00 Familiegudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til familiegudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Julaften. Sang ved Brynhildur N. Isaacs.
16:00 Familiegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familiegudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Julaften. Sang ved Brynhildur N. Isaacs.
Onsdag 25. Desember,
12:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Nattverd.
Torsdag 26. Desember,
11:00 Gudstjeneste på Nome sjukeheim
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Onsdag 1. Januar,
16:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Nattverd.
Søndag 5. Januar,
11:00 Familiegudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til familiegudstjeneste ved Vebjørn Sagedal.
Powered by Cornerstone