Biskopens juleandakt: Løfter om kjærlighet!

Biskopens juleandakt: Løfter om kjærlighet!

En håndverker var kjent for ikke å komme når han hadde lovet. Hans begrunnelse var: «Man kan ikke både love og holde på én gang». Vi har vel alle gjort våre egne erfaringer både i forhold til de løfter vi selv har gitt, og de som andre har gitt til oss. Det er ikke alltid samsvar mellom ord og handling.

Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt: «Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet». Det du skriver i sand, blir ikke stående. Vind og bølger hvisker skriften ut. Det blir glemt for alltid. Skal løfter ha en verdi, må de oppfylles. Løfter om kjærlighet må gi seg praktisk utslag i handlinger som viser at du er glad i et menneske.

Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive seg inn i manntall, skriver samtidig Gud seg inn i vår historie ved at Jesus blir født som et barn. Juleevangeliet begynner slik på latin: Factum est – fakta er. En har sagt at julenatt fikk Gud adresse på jorden. 

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden,» skriver Johannes. Ordet fotografere kommer fra gresk og betyr direkte oversatt «å skrive med lys». Når Jesus skriver seg inn i vår verden, tegner han et bilde av hvordan Gud er, med ord og ikke minst i konkret handling.  

Guds løfter om kjærlighet blir synlig når han blir en av oss. Guds løfter om kjærlighet får sitt aller tydeligste tegn når Jesus gir sitt liv for vår skyld. Så høyt er vi elsket av Gud.

Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i vår historie. I Østkirken sier de: «Kristus ble det vi er, for at vi skal bli det Han er». Han ønsker å skrive seg inn i våre liv. Det er det som kalles tro. Troen er relasjon til Jesus. Johannes skriver i sitt juleevangelium: «Men alle som tok imot han, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn».

Julen forteller oss at Gud ikke skriver sine løfter om kjærlighet i sand, men i handling.

Med ønske om en velsignet julehøytid!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

 

Publisert av Anette S. Krøgli, 28.11.2019
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Torsdag 4. juni,
19:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Søndag 7. juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 14. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 21. juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 28. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 5. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 12. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 19. juli,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 26. juli,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Onsdag 29. juli,
18:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn. Olsok.
Powered by Cornerstone