Ledig stilling som sokneprest i Holla og Helgen sokn.

Ledig stilling som sokneprest i Holla og Helgen sokn.

Vi har 100% ledig fast stilling som sokneprest i Holla og Helgen sokn. Velkommen som søker! Les annonsen her:

Menighetens profil
Nome kommune er delt i to sokn, Holla og Helgen sokn og Lunde og Flåbygd sokn med hver sin sokneprest og kirkestab som samarbeider. Kommunen har 6600 innbyggere. I Holla og Helgen sokn bor det ca. 3.800 personer. Tett på 3.000 av dem er medlemmer av Den norske kirke. Hvert år blir det holdt 50 gudstjenester, ca. 25 dåp og 40 gravferder. Soknepresten har kontor i Nome rådhus sentralt i Ulefoss sentrum, 5 minutters gange fra kirken. Her har også kirkeverge, sekretær og menighetspedagog sine kontorer. Organist og kirketjenere har kontor ved Holla kirke. Menigheten har godkjent trosopplæringsplan og har knyttet til seg en del frivillige.
For å få til månedlig frihelg, holder begge prestene i Nome to gudstjenester en søndag i måneden. Ellers vikarierer prestene for hverandre i feriene og har også anledning til å avtale seg imellom gode ordninger for avspasering.

Satsingsområder
Flertallet av ungdommene blir kirkelig konfirmerte, om lag 25 hvert år, og konfirmantarbeidet er knyttet til et større konfirmant- og ledertreningsprogram i prostiet. Halvparten av undervisningen skjer likevel lokalt. Kirken har et godt samarbeid med skolen og med og med Nome sykehjem.

Ulike tiltak
Menighetshuset Fredheim ligger like ved Holla kirke og rommer alt fra faste trosopplæringstiltak til kirkekaffe og menighetsfester. Mer informasjon om menighetens mange tilbud til ulike aldersgrupper finnes på menighetens nettside: www.hollaoghelgen.no.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:

 • Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tilsatte.
 • Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested.

I Holla og Helgen benyttes bokmål. I Lunde og Flåbygd benyttes begge målformer. Søker må bekrefte at hun/han behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver

 • ledelse av prestetjenesten
 • gudstjenester, forkynnelse og kirkelige handlinger
 • deltakelse i trossopplæring, planarbeid og annet menighetsbyggende arbeid
 • møte i menighetsråd

Personlige egenskaper

 • evne til samarbeid i råd og stab
 • menneskekunnskap
 • omsorgsevne
 • vilje til og ønske om å arbeide med unge mennesker

Vi tilbyr

 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning

Kontaktinformasjon

Asgeir Sele, Prost i Øvre Telemark prosti, 41566043, asgeir.sele@seljordkyrkje.no
Bjarne Nordhagen, Personalsjef, 38105120, bn576@kirken.no

Arbeidssted

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4116854575
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 11.09.2019

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 22. September,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Dåp. Nattverd. Prost Asgeir Sele kommer. Avskjed med Andreas Grossmann og takk til Leif Raustøl, som har vært vikar for Andreas. Kirkekaffe på Fredheim etter gudstjenesten.
18:00 Kulturkveld i Holla kirke
Torsdag 26. September,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Lørdag 28. September,
11:00 Lørdagsklubben på Helgen Montessoriskole
Velkommen til Lørdagsklubben!
Søndag 29. September,
18:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Nattverd.
Tirsdag 1. Oktober,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til Holla Minigospel! Barnekor for barn fra 3 til 6 år (sammen med en voksen).
Onsdag 2. Oktober,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi samles kl 11 - 13 til et uhøytidelig treff der vi koser oss med medbrakt niste og drikker så mye kaffe/te vi vil for 15 kr. Hjertelig velkommen.
Torsdag 3. Oktober,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Søndag 6. Oktober,
11:00 Høsttakkefest og gullkonfirmanter i Holla kirke
Velkommen til høsttakkefest ved Vebjørn Sagedal. Gullkonfirmanter.
Lørdag 12. Oktober,
11:00 Lørdagsklubben på Helgen Montessoriskole
Velkommen til Lørdagsklubben!
Powered by Cornerstone