8. - 9. september 2019 er det kirkevalg - og vi håper du bruker stemmeretten din!

8. - 9. september 2019 er det kirkevalg - og vi håper du bruker stemmeretten din!

Stemmerett ved kirkevalget har du som er medlem i Den Norske Kirke og som fyller 15 år innen utgangen av 2019. Du må være registrert i folkeregisteret med bosted i Holla og Helgen sokn. I perioden 10.8 - 6.9 kan du forhåndsstemme, tirsdager på Lundetunet og onsdag/torsdager på Rådhuset i Ulefoss.

8. - 9. september er det valg på nytt sokneråd. Nominasjonskomiteen har spurt og fått ja av en flott gjeng som vil jobbe for kirka og menigheten hos oss de neste 4 åra. 

Samtidig med nytt menighetsråd lokalt, er det også mulighet for å stemme på valg av leke medlemmer til bispedømmerådet og kirkemøtet - 
Agder og Telemark bispedømmeråd.

 • Nominasjonskomiteens liste
 • Åpen folkekirke
 • Bønnelista

Her kan du lese mer om presentasjon av kandidater til bispedømmerådet.
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/nyheter/presentasjon%20av%20bdr%20kandidater/

Følgende personer har sagt ja til å stille på menighetsrådslista lokalt i 2019:

 1. Bjørn Sturød
 2. Berit Lia
 3. Stian Refsdal
 4. Thora Betten
 5. Helge Asbjørn Skippervold
 6. Valborg Lindgren
 7. Thomas Lyngstad
 8. Bjørn Werner Nilsen
 9. Anne Mette B Bøe
 10. Morten Karlsson
 11. Jane Salte Hjelseth
 12. Olaug Aspheim Teigen

Du kjenner kanskje ikke alle? Presentasjon av menighetsrådskandidatene kan du lese i Menighetsbladet nr. 2 eller her: 
https://www.hollaoghelgen.no/_service/31974/download/id/436367/name/Menighetsbladet+nr+2+-+2019.pdf 

Slik stemmer du ved menighetsrådsvalget:

Kandidatene velges ved flertallsvalg, dvs. de som får flest stemmer blir valgt. Velger du å levere stemmeseddelsen uten endringer, får alle kandidatene på listen èn stemme hver. 
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

 • Gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme (personstemme) ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer. 
 • Tilføye navn på inntil tre valgbare personer i menigheten. Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da kun èn stemme hver.

Andre endringer regnes ikke med. 

Det er viktig å benytte muligheten til å gi en tilleggsstemme til den eller de tre kandidatene du ønsker skal bli valgt. 

Mer om valg og stemmeregler finner du her: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/ 

GODT VALG!

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 1. September,
18:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd.
Tirsdag 3. September,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til Holla Minigospel! Barnekor for barn fra 3 til 6 år (sammen med en voksen).
Onsdag 4. September,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi samles kl 11 - 13 til et uhøytidelig treff der vi koser oss med medbrakt niste og drikker så mye kaffe/te vi vil for 15 kr. Hjertelig velkommen.
Søndag 8. September,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Dåp.
Søndag 15. September,
11:00 Familiegudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til familiegudstjeneste ved Vebjørn Sagedal. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Tirsdag 17. September,
17:15 Holla minigospel
Velkommen til Holla Minigospel! Barnekor for barn fra 3 til 6 år (sammen med en voksen).
Onsdag 18. September,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi samles kl 11 - 13 til et uhøytidelig treff der vi koser oss med medbrakt niste og drikker så mye kaffe/te vi vil for 15 kr. Hjertelig velkommen.
Torsdag 19. September,
00:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Søndag 22. September,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal.
Søndag 29. September,
18:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Vebjørn Sagedal.
Powered by Cornerstone