Tilbud om gravstell

Tilbud om gravstell

Det går fort mot vår og sommer - og kanskje du trenger hjelp til å stelle graver du har i Nome kommune? Nome kirkelige fellesråd har tilbud om stell av graver ved kirkegårdene i Nome - i samarbeid med IDEA. Inngå avtale nå.

Kanskje du er en av dem som ikke klarer å holde gravstedet i orden?
Da kan vi hjelpe deg.

Avtalen omfatter kjøp av stemor i mai og sommerblomster i juni. 
Det vannes og lukes etter behov,.
Vi fjerner sommerblomster i september og dekker graven med granbar før Allehelgensdag. 

Pris kr. 1350,- i 2021.

I tillegg må man kjøpe selvvanningskasse kr. 800,- ved inngåelse av ny avtale.

Prisen dekker kjøp av blomster, jord, adm. gebyr og utgifter til gravstell. 

Du kan velge om du vil betale hvert år (Prisen indeksreguleres 31.12. hvert år) eller om du vil sette inn et større beløp på gravfond. 

Velg avtale her:

Avtale om stell av gravsted - årlig gravstell

Avtale om stell av gravsted - gravstellfond

Publisert av Anette S. Krøgli, 20.01.2021
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Mandag 17. mai,
09:30 Gudstjeneste utenfor Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste på kirkebakken. Prest Hege Andal Hofsten. Organist Gunnhildur Baldursdottir. Vi har noen klappstoler, men ta gjerne med egne. Alle må registrere seg ved ankomst.
Søndag 23. mai,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Hege Andal Hofsten.
Torsdag 27. mai,
17:30 Supertorsdag
Velkommen til Supertorsdag! Sommeravslutning.
Søndag 30. mai,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 6. juni,
13:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Tone Anne Hvalen.
Søndag 13. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste.
Torsdag 17. juni,
19:00 Møte i menighetsrådet
på Fredheim menighetshus
Søndag 20. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste.
Søndag 27. juni,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste. Felles for begge sokn.
Søndag 4. juli,
11:00 Felles gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste! Felles for begge sokn.
Powered by Cornerstone