Fasteaksjonen 2019

Innsamlingen foregår tirsdag 9.april kl. 1730 – 2000. Oppmøte på Fredheim.

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet tirsdag før palmesøndag.

Hos oss i Holla og Helgen menighet er det konfirmanter og konfirmantforeldre som har vært med å samle inn penger til denne aksjonen. I fjor ble det samlet inn over 36000 kroner.

I år er det ikke så stort konfirmantkull, og menighetsrådet vil derfor oppfordre alle til å være med å støtte opp om innsamlingen. Vi trenger først og fremst frivillige til å være med som sjåfører og bøssebærere.

Innsamlingen foregår tirsdag 9.april kl. 1730 – 2000. Oppmøte på Fredheim.

Kan du være med, er det fint om du kan melde deg til Kristin E. Larsen, tlf 99270347, helst i god tid før innsamlingen. Men du kan også møte direkte på innsamlingsdagen dersom det er vanskelig å vite på forhånd.

Og til alle som ikke har anledning til å være med: Støtt opp om aksjonen! Ta godt imot bøssebærerne! La det bli en god opplevelse for konfirmantene!

Her kan du lese mer om fasteaksjonen

Publisert av beritlia, 4.mars 2019

Fasteaksjonen 2019
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 26. Mai,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
15:00 Konsert i Romnes kirke
Velkommen til konserten ”Tradisjonssong frå vogge til grav” med Sondre Bratland. Billetter kr 350,-. Det blir kaffe og kake etterpå.
Torsdag 30. Mai,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Kristi himmelfartsdag. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 2. Juni,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 9. Juni,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd. Pinsedag.
Torsdag 13. Juni,
18:00 Møte i menighetsrådet
Søndag 16. Juni,
11:00 Friluftsgudstjeneste på Øvre verket
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 23. Juni,
18:00 Friluftsgudstjeneste - Lauvbugten
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn. St. Hans.
Søndag 30. Juni,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 7. Juli,
11:00 Friluftsgudstjeneste på Lundetunet
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Powered by Cornerstone