Støtt arbeidet på Fredheim

Støtt arbeidet på Fredheim

Du har sikkert lagt merke til at det bygges på Fredheim menighetshus.

For tiden bygges det på Fredheim menighetshus. Det skal bli ny inngang og nytt toalett fordi vi ønsker at alle som har lyst, skal ha samme mulighet for å komme inn.

Fredheim er et godt sted å være for barn, unge og voksne med mange ulike aktiviteter. Eksempler på dette er

- minigospel for barn opp til 6 år

- SuperTorsdag for barn

- ulike aktiviteter for konfirmantene

- ungdomsklubb

- fellesskapskvelder

- temakvelder for voksne

-formiddagstreff

Huset benyttes også til korøvelser for Unge Røster og Skala, barnebursdager, minnesamvær og andre selskapeligheter.

 

Her er det plass til enda flere aktiviteter. For å få det til må vi ha et hus som er universelt utformet og hvor trapper ikke er et hinder.
Siden vi ikke lenger er en statskirke, blir det overført færre midler til menighetsarbeidet. Det er derfor behov for flere faste givere
for at det gode arbeidet; som allerede er i gang; skal kunne fortsette og utvides.

 

Vi trenger din støtte - det er glede ved å gi  - penger, dugnadsinnsats eller omtanke og forbønn

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Bjørn Sturød, tlf.: 938 08 446

 

Publisert av beritlia, 17.08.2018

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 23. September,
18:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Konfirmantpresentasjon.
Tirsdag 25. September,
19:00 Filmmusikk-konsert i Holla kirke
Musikk og film: Velkommen til filmmusikk-konsert! Medvirkende er Gunnhildur Baldursdottir, Julian E. Isaacs og Stian Refsdal. Fortelling og andakt ved Andreas Grossmann.
Torsdag 27. September,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
Lørdag 29. September,
11:00 Lørdgsklubben
Vel møtt til klubb! Denne gangen blir det snekring og matlaging. Og selvsagt bibelfortelling og sang.
Søndag 30. September,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd.
Onsdag 3. Oktober,
11:00 Fredheim - Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til et par timer der vi hygger oss med prat og medbrakt niste. Kaffe/te betaler du 10 kr for og drikker så mye du vil. Håper vi ses!
Torsdag 4. Oktober,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
Søndag 7. Oktober,
11:00 Gudstjeneste / høsttakkefest i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste og høsttakkefest ved Asgeir Sele. Gullkonfirmanter. Dåp. Kirkekaffe etter gudstjenesten. (Fest på Fredheim for Gullkonfirmantene).
Torsdag 11. Oktober,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
Onsdag 17. Oktober,
11:00 Fredheim - Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til et par timer der vi hygger oss med prat og medbrakt niste. Kaffe/te betaler du 10 kr for og drikker så mye du vil. Håper vi ses!
Powered by Cornerstone