Støtt arbeidet på Fredheim

Støtt arbeidet på Fredheim

Du har sikkert lagt merke til at det bygges på Fredheim menighetshus.

For tiden bygges det på Fredheim menighetshus. Det skal bli ny inngang og nytt toalett fordi vi ønsker at alle som har lyst, skal ha samme mulighet for å komme inn.

Fredheim er et godt sted å være for barn, unge og voksne med mange ulike aktiviteter. Eksempler på dette er

- minigospel for barn opp til 6 år

- SuperTorsdag for barn

- ulike aktiviteter for konfirmantene

- ungdomsklubb

- fellesskapskvelder

- temakvelder for voksne

-formiddagstreff

Huset benyttes også til korøvelser for Unge Røster og Skala, barnebursdager, minnesamvær og andre selskapeligheter.

 

Her er det plass til enda flere aktiviteter. For å få det til må vi ha et hus som er universelt utformet og hvor trapper ikke er et hinder.
Siden vi ikke lenger er en statskirke, blir det overført færre midler til menighetsarbeidet. Det er derfor behov for flere faste givere
for at det gode arbeidet; som allerede er i gang; skal kunne fortsette og utvides.

 

Vi trenger din støtte - det er glede ved å gi  - penger, dugnadsinnsats eller omtanke og forbønn

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Bjørn Sturød, tlf.: 938 08 446

 

Publisert av beritlia, 17.08.2018

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 18. November,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Torsdag 22. November,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag! For alle barn fra 5 år - 5. klasse.
Lørdag 24. November,
11:00 Lørdagsklubben
Denne gang blir det juleverksted! Vi synger og hører bibelfortelling. Bitetid. Velkommen!
Søndag 25. November,
11:00 Felles gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til felles gudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
18:00 Konsert i Flåbygd kyrkje
Velkommen til konsert med Gunnar Ajer og Torunn Bøe søndag 25. november kl. 18.00. Konserten vil ha hovedvekt på julesanger, men det vil også bli noen andre innslag. Kollekt.
Onsdag 28. November,
11:00 Fredheim - Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til et par timer der vi hygger oss med prat og medbrakt niste. Kaffe/te betaler du 10 kr for og drikker så mye du vil. Håper vi ses!
Torsdag 29. November,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag! For alle barn fra 5 år - 5. klasse.
Søndag 2. Desember,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd.
Powered by Cornerstone