Støtt arbeidet på Fredheim

Støtt arbeidet på Fredheim

Du har sikkert lagt merke til at det bygges på Fredheim menighetshus.

For tiden bygges det på Fredheim menighetshus. Det skal bli ny inngang og nytt toalett fordi vi ønsker at alle som har lyst, skal ha samme mulighet for å komme inn.

Fredheim er et godt sted å være for barn, unge og voksne med mange ulike aktiviteter. Eksempler på dette er

- minigospel for barn opp til 6 år

- SuperTorsdag for barn

- ulike aktiviteter for konfirmantene

- ungdomsklubb

- fellesskapskvelder

- temakvelder for voksne

-formiddagstreff

Huset benyttes også til korøvelser for Unge Røster og Skala, barnebursdager, minnesamvær og andre selskapeligheter.

 

Her er det plass til enda flere aktiviteter. For å få det til må vi ha et hus som er universelt utformet og hvor trapper ikke er et hinder.
Siden vi ikke lenger er en statskirke, blir det overført færre midler til menighetsarbeidet. Det er derfor behov for flere faste givere
for at det gode arbeidet; som allerede er i gang; skal kunne fortsette og utvides.

 

Vi trenger din støtte - det er glede ved å gi  - penger, dugnadsinnsats eller omtanke og forbønn

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Bjørn Sturød, tlf.: 938 08 446

 

Publisert av beritlia, 17.08.2018

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 21. Juli,
11:00 Gudstjeneste i Flåbygd kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Dåp. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Mandag 29. Juli,
18:00 Olsokgudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn. Servering av kaffe og kaker. Salg av rømmegrøt.
Søndag 4. August,
11:00 Friluftsgudstjeneste ved Lunde sluse
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 11. August,
11:00 Gudstjeneste - Kilen kapell
Velkommen til gudstjeneste ved Møyfrid Lunde. Felles gudstjeneste for flere sokn.
Søndag 18. August,
17:00 Sommerkonsert: Allsang på slusa
Velkommen til sommerkonsert i Lunde sluseamfi! Mer info kommer. (Ingen gudstjeneste i Nome denne dagen).
Søndag 25. August,
12:00 Oppstartfest/familiegudstjeneste - Helgen klubbhus
Velkommen til oppstartfest / familiegudstjeneste. Mer info kommer.
Søndag 1. September,
18:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden.
Søndag 8. September,
11:00 Familiegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familiegudstjeneste!
Søndag 15. September,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste! Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 22. September,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste!
Powered by Cornerstone