Støtt arbeidet på Fredheim

Støtt arbeidet på Fredheim

Du har sikkert lagt merke til at det bygges på Fredheim menighetshus.

For tiden bygges det på Fredheim menighetshus. Det skal bli ny inngang og nytt toalett fordi vi ønsker at alle som har lyst, skal ha samme mulighet for å komme inn.

Fredheim er et godt sted å være for barn, unge og voksne med mange ulike aktiviteter. Eksempler på dette er

- minigospel for barn opp til 6 år

- SuperTorsdag for barn

- ulike aktiviteter for konfirmantene

- ungdomsklubb

- fellesskapskvelder

- temakvelder for voksne

-formiddagstreff

Huset benyttes også til korøvelser for Unge Røster og Skala, barnebursdager, minnesamvær og andre selskapeligheter.

 

Her er det plass til enda flere aktiviteter. For å få det til må vi ha et hus som er universelt utformet og hvor trapper ikke er et hinder.
Siden vi ikke lenger er en statskirke, blir det overført færre midler til menighetsarbeidet. Det er derfor behov for flere faste givere
for at det gode arbeidet; som allerede er i gang; skal kunne fortsette og utvides.

 

Vi trenger din støtte - det er glede ved å gi  - penger, dugnadsinnsats eller omtanke og forbønn

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Bjørn Sturød, tlf.: 938 08 446

 

Publisert av beritlia, 17.08.2018

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Onsdag 27. Februar,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi kommer sammen til et uformelt treff der vi møtes for å prate og ha det hyggelig. Du tar med deg niste og får drikke så mye kaffe/te som du vil for 10 kr. Hvis dette høres interessant ut, så møt opp. VELKOMMEN
Torsdag 28. Februar,
17:30 Familietorsdag på Fredheim
Velkommen til familietorsdag med enkel middag.
Lørdag 2. Mars,
11:00 Lørdagsklubb
Vel møtt til lørdagsklubb! Bibelfortelling, sang og aktiviteter! Og bitetid, selvfølgelig!
Søndag 3. Mars,
10:00 Familie- og karnevalsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familie- og karnevalsgudstjeneste ved Leif Raustøl. Utdeling av 3-års bok/bibel.
18:00 Konsert i Helgen kirke
Onsdag 6. Mars,
18:00 Askeonsdag-gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til askeonsdag-gudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Torsdag 7. Mars,
17:30 Supertorsdag ved Holla kirke
Velkommen til Supertorsdag! Vi samles rundt bålpanna ved Holla kirke. Husk varme klær.
Søndag 10. Mars,
11:00 Gudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Onsdag 13. Mars,
11:00 FORMIDDAGSTREFF PÅ FREDHEIM
Vi kommer sammen til et uformelt treff der vi møtes for å prate og ha det hyggelig. Du tar med deg niste og får drikke så mye kaffe/te som du vil for 10 kr. Hvis dette høres interessant ut, så møt opp. VELKOMMEN
Torsdag 14. Mars,
17:30 Supertorsdag på Fredheim
Velkommen til Supertorsdag!
Powered by Cornerstone