Sommerferie 2018

Sommerferie 2018

Staben skal ha en velfortjent ferie. Kirkekontoret på Rådhuset blir stengt i uke 28 og 30.
Anette S. Krøgli  sekretær                    uke 26, 27, 28, 30
Gunnhildur Baldersdottir  organist        uke 25, 26, 27, 28
Hellek Sannes  kirketjener                    uke 26, 32, 33, 34, 35, 36
Knut Arne Stoa  kirketjener                   uke 28, 29, 31, 31
Morten Karlsson kirketjener                  Ønsker ferie om vinteren
Liv Mari B Bøstein trosopplærer            uke 26, 27, 28, 29, jobb 30, 31, leir 32
Mona Halsvik  kirkeverge                      uke 28, 29, 30, 31, 32

Andreas Grossmann prest      uke 26, 29, 30, 31 - 32 - Leir - Permisjon i ett år.
Ragnhild Halden  prest           uke 27, 28, 29 - 32 - leir, 

Begge prestene er på konfirmasjonsleir i uke 32. 
Andreas Grossmann: tlf. 46905048
Ragnhild Halden, tlf. 99257991
I uke 29 er det Asgeir Sele som er vikariende prest, tlf. 41566043.
 
BEGRAVELSER:
Begravelser som kommer inn i uke 28 - 32 blir håndtert og koordinert av Morten Karlsson, tlf. 91521475.
 
PREST ANDREAS GROSSMANN I HOLLA OG HELGEN SOKN SKAL HA PERMISJON I 1 ÅR
Andreas Grossmann har fått innvilget et års permisjon fra sin prestestilling i Holla og Helgen sokn - fra august.
I denne tida vil det komme en vikar. Mer info kommer når vi vet hvem det blir.
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Tirsdag 16. Oktober,
19:00 Tigging og tiggere v/Ivar Skippervold
Alle er velkommen til Fredheim menighetshus!
Onsdag 17. Oktober,
11:00 Fredheim - Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til et par timer der vi hygger oss med prat og medbrakt niste. Kaffe/te betaler du 10 kr for og drikker så mye du vil. Håper vi ses!
19:00 Kirkeforeningens årlige møte
på Fredheim menighetshus. Tema: Bedehusene våre. Vi deler minner og synger de kjære bedehussangene. Bevertning. Gave til Kirkeforeningen. Velkommen!
Torsdag 18. Oktober,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
17:30 SuperTorsdag
Velkommen til SuperTorsdag! For alle barn fra 5 år - 5. klasse.
Søndag 21. Oktober,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Leif Raustøl. Nattverd.
16:00 Gladsang kveld i Holla kirke
Velkommen til gladsang kveld! Scala og Unge Røster deltar. Det blir allsang og vi har med en egen musikkgruppe som spiller gjennom hele kvelden. Samarbeid m/Torgeir Hegland og Gunnhildur Baldursdottir.
Onsdag 24. Oktober,
18:00 Felles menighetsrådsmøte
med Lunde og Flåbygd sokneråd på Fredheim menighetshus.
Torsdag 25. Oktober,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse i Holla kirke hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
17:30 Familietorsdag
Velkommen til Familietorsdag! Noahs Ark.
Powered by Cornerstone