Fasteaksjon 2018

Fasteaksjon 2018

Rent vann, solide doer og god hygiene til flyktninger er stikkordene når Kirkens Nødhjelp samler inn penger til årets fasteaksjon. Tirsdag 20. mars har innbyggerne i Nome muligheten til å gi sitt bidrag.

Aksjonen går av stabelen 20.mars. Da vil årets konfirmanter og andre frivillige aksjonere i Holla og Helgen. Vi håper du sørger for å ha kontanter tilgjengelig. Det er også mulig å betale med VIPPS. Nummeret står på bøssen.

I fjor kunne vi sende i underkant av 40 000 kr etter innsamlingen. Blir det mer dette året? Du avgjør!

De siste årene har rent vann vært formålet for fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Vi som bor i et land med rikelig med rent vann, har lett for å glemme at det å ha det slik, ikke er en selvfølge mange steder på kloden. Rent vann er helsebringende, og våre innsamlede midler skal brukes til å gi flere mennesker et bedre liv.

TA VEL IMOT BØSSEBÆRERNE NÅR DE RINGER PÅ HOS DEG DEN 20.MARS MELLOM KL 18.00 OG 20.00

 

Hver dag drikker millioner av mennesker skittent vann. Følgene kan være alvorlige sykdommer og i verste fall død. Alle mennesker har rett på rent vann, men for at det skal skje, trengs en innsats. Nettopp derfor deltar kirker over hele landet i Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Holla og Helgen menighet og Lunde og Flåbygd menighet er intet unntak. Her stiller konfirmanter og andre frivillige opp for å støtte opp under innsamlingsaksjonen.

Ja, vi elsker dette vannet

Årets fasteaksjon har fått den treffende tittelen «ja, vi elsker dette vannet.» Og for at rent vann skal bli en realitet er fasteaksjonen avhengig av støtten fra norske givere.

     - Pengene vi får inn gjennom Fasteaksjonen gir oss en økonomisk muskel som gjør det mulig for oss å reagere raskt når en krise oppstår, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland. Hun understreker videre viktigheten av rask innsats.

     -  Støtten fra det norske folk gjør at vi kan handle raskt og redde liv, sier hun.

 

Lang tradisjon

Årets aksjon er det den 51. i rekken der frivillige over hele landet samler inn penger ved å gå fra dør til dør eller arrangere ulike tilstelninger.

     - Også i år skal menighetene i Nome gjøre en innsats for Kirkens Nødhjelps arbeid. Det å gi av det man har og vise omtanke for andre, er viktige verdier for oss som kirke. Gjennom Fasteaksjonen får vi muligheten til å hjelpe medmennesker over hele verden forteller Ellen Grimstad Nilsen, aksjonsleder i Holla og Helgen menighet. Hun oppfordrer videre til å ta godt imot konfirmantene når de kommer. Har du ikke kontantene klare, er det også muligheter for å gi via Vipps eller SMS, avslutter hun.  

 Kristin E. Larsen og Ellen G Nilsen

Du kan lese mer om aksjonen på sida til Kirkens Nødhjelp

Se også Siste nytt i Kanalens nettside!


Publisert 15.mars 2018 av beritlia

Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 22. Juli,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Felles for begge sokn. Dåp.
Onsdag 25. Juli,
19:00 Sommerkonsert i Romnes kirke
Velkommen til sommerkonsert i Romnes kirke! Islandske folkesanger og klassisk musikk ved Heddal Ensemble og familien Isaacs. Andakt ved Hellek Sannes.
Søndag 29. Juli,
18:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Olsok. Felles gudstjeneste for begge sokn. Nattverd. Salg av rømmegrøt.
Søndag 5. August,
11:00 Friluftsgudstjeneste ved Lunde sluse
Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Ragnhild Halden. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Søndag 12. August,
11:00 Fellesgudstjeneste - Kilen kapell
Velkommen til felles gudstjeneste for Lunde og Flåbygd, Holla og Helgen, Kviteseid, og Seljord sokn. Mer info: www.kviteseid.sokn.no
Søndag 19. August,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste. Nattverd.
Torsdag 23. August,
17:00 Oppstart Minigospel
Barnekoret Minigospel starter opp igjen på Fredheim menighetshus. Velkommen!
Søndag 26. August,
12:00 Oppstartsfest for store og små!
Sted: Helgen klubbhus Gudstjeneste, grilling, leiker m.m. Alle velkommen!
Søndag 2. September,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste. Nattverd.
Søndag 9. September,
11:00 Familiegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familiegudstjeneste. Utdeling av 6-års bok. Dåp.
Powered by Cornerstone