Bispevisitas 6. - 11. mars 2018

Bispevisitas 6. - 11. mars 2018

6. -11. mars får menighetene i Nome besøk av biskop Stein Reinertsen fra Agder og Telemark bispedømme. Vi gleder oss til biskopen med følge kommer på besøk og her kan du lese visitasprogrammet.

Formålet  med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet.

VISITASPROGRAM:

Tirsdag 6. mars:

10.00: Oppstartsmøte med staben

11.00: Arbeidslunsj med kommuneledelsen

13.30: Holla 10 - årige skole

17.00: Middag med staben

19.00: Lunde bedehus v/ Normisjon. Åpent arrangement.

Onsdag 7. mars:

08.30: Morgenbønn i Flåbygd kirke. Åpent arrangement.

09.15: Lunde 10 - årige skole

10.30: Andakt Nome sjukeheim

11.50: Andakt Bjervatun alderspensjonat

12.30: Svenseid barnehage

14.15: Konfirmanter i Lunde

17.30: Felles soknerådsmøte m/ middag

19.30: Konsert i Holla kirke. Åpent arrangement.

Torsdag 8. mars

08.30: Morgenbønn i Helgen kirke. Åpent arrangement.

09.30: Helgen Montesorriskole

11.00: Bedriftsbesøk på Ulefos Jernverk

13.30: Nome videre gående skole avd. Søve

17.00: Lunde barne – og mini gospel

18.00: Familietorsdag på Fredheim

Søndag 11. mars

11.00: Visitasgudstjeneste i Lunde kyrkje.Åpent arrangement. Samarbeid med Holla og Helgen sokn. Sang ved Lunde kammerkor og Skala. Visitasforedrag.
Kirkekaffe på Solhaug etter gudstjenesten.

VELKOMMEN!

Les hele visitasmeldingen her: Visitasmelding 6.-11. mars 2018

 

Publisert av Anette S. Krøgli, 16.02.2018
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 19. August,
11:00 Gudstjeneste i Romnes kirke
Velkommen til gudstjeneste. Nattverd.
Torsdag 23. August,
17:00 Oppstart Minigospel
Barnekoret Minigospel starter opp igjen på Fredheim menighetshus. For barn fra 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
Søndag 26. August,
12:00 Oppstartsfest for store og små!
Sted: Helgen klubbhus Gudstjeneste, grilling, leiker m.m. Alle velkommen!
Torsdag 30. August,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse på Fredheim menighetshus hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
Søndag 2. September,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste. Nattverd.
Torsdag 6. September,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse på Fredheim menighetshus hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
Søndag 9. September,
11:00 Familiegudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til familiegudstjeneste. Dåp.
Torsdag 13. September,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse på Fredheim menighetshus hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
Søndag 16. September,
11:00 Fellesgudstjeneste i Lunde kyrkje
Velkommen til gudstjeneste ved Ragnhild Halden. Nattverd. Felles gudstjeneste for begge sokn.
Torsdag 20. September,
17:00 Holla Minigospel
Holla Minigospel har øvelse på Fredheim menighetshus hver torsdag. Minigospel er et barnekor for alle barn mellom 3-6 år (med en voksen). Velkommen!
Powered by Cornerstone