Bispevisitas 6. - 11. mars 2018

Bispevisitas 6. - 11. mars 2018

6. -11. mars får menighetene i Nome besøk av biskop Stein Reinertsen fra Agder og Telemark bispedømme. Vi gleder oss til biskopen med følge kommer på besøk og her kan du lese visitasprogrammet.

Formålet  med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet.

VISITASPROGRAM:

Tirsdag 6. mars:

10.00: Oppstartsmøte med staben

11.00: Arbeidslunsj med kommuneledelsen

13.30: Holla 10 - årige skole

17.00: Middag med staben

19.00: Lunde bedehus v/ Normisjon. Åpent arrangement.

Onsdag 7. mars:

08.30: Morgenbønn i Flåbygd kirke. Åpent arrangement.

09.15: Lunde 10 - årige skole

10.30: Andakt Nome sjukeheim

11.50: Andakt Bjervatun alderspensjonat

12.30: Svenseid barnehage

14.15: Konfirmanter i Lunde

17.30: Felles soknerådsmøte m/ middag

19.30: Konsert i Holla kirke. Åpent arrangement.

Torsdag 8. mars

08.30: Morgenbønn i Helgen kirke. Åpent arrangement.

09.30: Helgen Montesorriskole

11.00: Bedriftsbesøk på Ulefos Jernverk

13.30: Nome videre gående skole avd. Søve

17.00: Lunde barne – og mini gospel

18.00: Familietorsdag på Fredheim

Søndag 11. mars

11.00: Visitasgudstjeneste i Lunde kyrkje.Åpent arrangement. Samarbeid med Holla og Helgen sokn. Sang ved Lunde kammerkor og Skala. Visitasforedrag.
Kirkekaffe på Solhaug etter gudstjenesten.

VELKOMMEN!

Les hele visitasmeldingen her: Visitasmelding 6.-11. mars 2018

 

Publisert av Anette S. Krøgli, 16.02.2018
Dagens Bibelord
Hva skjer i menigheten?
Søndag 25. Mars,
18:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Asgeir Sele. Palmesøndag.
Torsdag 29. Mars,
19:30 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Skjærtorsdag.
Fredag 30. Mars,
11:00 Gudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Andreas Grossmann. Langfredag.
Søndag 1. April,
11:00 Høytidsgudstjeneste i Holla kirke
Velkommen til høytidsgudstjeneste ved Andreas Grossmann.
Onsdag 4. April,
11:00 Fredheim-Formiddagstreff
Hjertelig velkommen til et par timer der vi hygger oss med prat og medbrakt niste. Kaffe/te betaler du en tier for og drikker så mye du vil. Håper vi sees.
Torsdag 5. April,
17:00 Holla Mini Gospel
Velkommen til Holla Mini Gospel på Fredheim menighetshus.
17:30 Super Torsdag
Supertorsdag hver torsdag kl. 17.30 på Fredheim menighetshus. For alle fra 5 år—5. klasse. Vi leker sammen. Vi hører fortellinger fra Bibelen. Vi synger og dramatiserer. Vi lager ting. Vi koser oss med mat og drikke. VELKOMMEN!
Søndag 8. April,
11:00 Gudstjeneste i Helgen kirke
Velkommen til gudstjeneste ved Ulf Vege.
Torsdag 12. April,
17:00 Holla Mini Gospel
Velkommen til Holla Mini Gospel på Fredheim menighetshus.
17:30 Super Torsdag
Supertorsdag hver torsdag kl. 17.30 på Fredheim menighetshus. For alle fra 5 år—5. klasse. Vi leker sammen. Vi hører fortellinger fra Bibelen. Vi synger og dramatiserer. Vi lager ting. Vi koser oss med mat og drikke. VELKOMMEN!
Powered by Cornerstone